grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Podkomisja ds. reformy jednostek pomocniczych

Radni zasiadający w Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wybrali przewodniczącego podkomisji ds. ewaluacji i reformy jednostek pomocniczych miasta. Został nim radny Filip Olszak.

Radny Filip Olszak, fot. UMP
Radny Filip Olszak, fot. UMP

Jako kandydatów na przewodniczącego zgłoszono dwie osoby: radną Dorota Bonk-Hammermeister i radnego Filipa Olszaka. Kandydaci przedstawili ramowy plan prac podkomisji, która ma się zająć zmianami w funkcjonowaniu rad osiedli, czyli doskonaleniem zasad współpracy z "osiedlowcami". Podczas posiedzenia zaznaczono, że rady osiedli nie wymagają zmian rewolucyjnych, a jedynie należy poprawić pewne obszary ich działania, by mogły działać lepiej i skuteczniej. Radna Dorota Bonk-Hammermeister przypomniała, że model współpracy Miasta Poznania z radami osiedli jest uznawany w Polsce za wzorowy i godny naśladowania.

Po długiej dyskusji i serii pytań do kandydatów radni wybrali przewodniczącego podkomisji. Przy pięciu głosach "za", jednemu "przeciw" i trzem głosom "wstrzymuję się" został nim radny Filip Olszak. W pierwszej części posiedzenia radny przedstawił wstępny plan prac podkomisji. Zapowiedział, że zajmie się ona m.in.:

  • finansowaniem jednostek pomocniczych
  • zadaniami i kompetencjami jednostek pomocniczych
  • zasadami przyznawania diet
  • komunikacją jednostek pomocniczych z mieszkańcami (informatory papierowe, media spolecznościowe)
  • ordynacją wyborczą

Radny Olszak zaznaczył, że uporządkowania wymaga sprawa dotycząca wykorzystywania mediów społecznościowych przez rady osiedli. Chodzi m.in. o to, jakie profile mogą zakładać rady osiedli, jakich nazw używać i kto moze prowadzić te profile. Podkomisja spotka się jeden raz przed okresem wakacyjnym, poinformuje rady osiedli o rozpoczęciu prac, a po przerwie wakacyjnej rozpoczną się regularne posiedzenia, które będą się odbywały po południu, by mogli w nich uczestniczyć również członkowie rad osiedli. W czasie posiedzenia zgłosili się także radni chcący pracować w podkomisji.

oprac. red.

Zobacz więcej: