grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Porządek i bezpieczeństwo w 2022 r.

Radni Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego spotkali się w czwartkowy poranek w trybie zdalnym. Podsumowali pracę komisji w ubiegłym roku i omówili plany na rok bieżący. Wśród tematów, którymi się zajmą, będzie koczowisko bezdomnych przy ul. Lechickiej oraz dziki żyjące w mieście.

Dziki, fot. pixabay - grafika artykułu
Dziki, fot. pixabay

Przewodniczący komisji zaznaczył na początku, że ze względu na zmiany organizacyjne, komisja pracowała od połowy roku. Odbyła osiem posiedzeń, siedem zdalnych i jedno wyjazdowe. Radni w zgodnym głosowaniu przyjęli sprawozdanie z prac komisji w 2021 r.

W drugim punkcie poznali plan pracy komisji na rok 2022. Jak powiedział Wojciech Chudy, plan był konsultowany z radnymi-członkami komisji. Wiadomo, że jednym z tematów obrad będzie kwestia dzików bytujących w mieście. Tą sprawą komisja zajmie się na posiedzeniu wspólnym z Komisją Współpracy Lokalnej. Obecny na posiedzeniu wiceprezydent Mariusz Wiśniewski zauważył, że w ostatnim czasie sprawę dzików w Poznaniu udało się w dużym stopniu rozwiązać, a zgłoszeń o ich pojawianiu się jest dużo mniej. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem planu prac.

W wolnych głosach radna Sara Szynkowska vel Sęk zgłosiła potrzebę zorganizowania specjalnego posiedzenia i zapoznania się ze zagadnieniami dotyczącymi porządku i bezpieczeństwa na koczowisku bezdomnych przy ul. Lechickiej. Powiedziała, że interesuje się działaniami różnych służb miejskich (i policji) na tym terenie.

Jak powiedział przewodniczący Wojciech Chudy, komisja zajmie się sprawą koczowiska w najbliższym czasie, być może odbędzie się wspólne posiedzenie z Komisją Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia. Chętni radni odwiedzą też koczowisko osobiście.

Na pytanie radnej Sary Szynkowskiej komendanci policji, straży pożarnej i straży miejskiej przedstawili kwestię bezpieczeństwa w noc sylwestrową. W ich zgodnej opinii w Poznaniu było w tym czasie bezpiecznie.

oprac. szym

Zobacz więcej: