Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Poznań usuwa azbest

- Mieszkańcy wielokrotnie zwracali nam uwagę na problem unieszkodliwiania azbestu. Komisja rewizyjna wydała zalecenie przekazania na ten cel środków z miejskiego budżetu. Rada Miasta Poznania podjęła taką uchwałę. W związku z tym mamy możliwość wsparcia mieszkańców. Mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli powiedzieć, że azbestu w mieście już nie ma - mówiła radna Małgorzata Dudzic-Biskupska podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta, razem z zastępczynią Prezydenta Katarzyną Kierzek-Koperską i Przemysławem Surdykiem - dyrektorem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Fot. Urząd Miasta Poznania
Fot. Urząd Miasta Poznania

Trwa nabór wniosków do miejskiego programu "Azbest". W ramach projektu można uzyskać nawet całkowity zwrot kosztów poniesionych przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających ten rakotwórczy materiał. Dokumenty można składać do końca kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dotacje są udzielane ww. podmiotom w przypadku, gdy działania są związane z inwestycją lub jej częścią. Chodzi np. o wymianę pokryć dachowych, przegród, elewacji oraz innych elementów budowlanych na i w obiektach.

Aby otrzymać dotację, należy przejść przez wszystkie etapy:

  • złożenie wniosku i podpisanie umowy o udzielenie dotacji,
  • demontaż wyrobów zawierających azbest,
  • zapakowanie i przygotowanie ich do transportu oraz sam transport,
  • unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych,
  • złożenie rozliczenia dotacji.

Nabór trwa do 30 kwietnia 2020 r. Wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania (ul. Gronowa 22a, pok. 211 lub 202, piętro II), poniedziałki w godz. 7.30-17, wtorek-piątek w godz. od 7.30-15.30. O udzieleniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do urzędu. Środki zostaną przekazane wnioskodawcy po zakończeniu inwestycji, złożeniu rozliczenia dotacji (w terminie nieprzekraczalnym do 15 października 2020 r.), dokonaniu jego sprawdzenia.

Szczegóły dotyczące projektu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie: poznan.pl/srodowisko w zakładce "Poznań usuwa azbest". Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, pod numerami telefonów: 61 878 5017, 61 878 4053.

oprac. red.