grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Poznańskie smart city

Smart city w ujęciu lokalnym - taki był temat posiedzenia Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 6 kwietnia. O idei smart city i jej realizacji w Poznaniu mówił dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, a zarazem pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. smart city - Michał Łakomski.

Fot. Miasto Poznań - grafika artykułu
Fot. Miasto Poznań

Smart city to koncepcja, kierunek rozwoju miast, rozumiana jako dobrze funkcjonujące przyszłościowe miasto, oparte na aktywnym działaniu świadomych, niezależnych i decydujących o swoich losach obywateli. Koncepcja, która nie tyle zastępuje poprzednie, co wchłania je. Istotne w tym założeniu jest również rozwijanie obszarów w sposób zrównoważony, branie pod uwagę uwarunkowania miasta, położenie, warunki, atuty. Smart wity w Poznaniu budowane jest wokół obszarów jak: społeczność, środowisko, gospodarka, mobilność, jakość życia, cyfrowe miasto.

Założenia i projekty poznańskiego smart city zebrane są na wortalu: poznan.pl/smartcity. Znajdziemy tam na przykład informacje o aplikacjach przygotowanych o dane miejskie lub przez instytucje miejskie, artykuły na wortalach w ujęciu chronologicznym, aż do 20 lat wstecz. Jednym z najnowszych projektów jest aplikacja smart city Poznań - działająca od lipca 2020. Aplikacja zapewnia dostęp do aktualnych powiadomień w zakresie prac drogowych, awarii, zmian w komunikacji miejskiej i innych. Dzięki Smart City Poznań można zgłosić inicjatywy takie jak wydarzenia kulturalno-społeczne czy sprawy, którymi powinny zająć się służby miejskie. Aplikacja umożliwia udział w ankietach i sondażach. Najwięcej zgłoszeń dotyczy nieprawidłowo zaparkowanych samochodów, następnie pozostawionych śmieci oraz sprawy drogowe. Najbliższe plany zespołu smart city to m.in. stworzenie portalu z filmami promocyjnymi i informacyjnymi tworzonymi przez różne instytucje i wortale miejskie. Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski zwrócił uwagę, że wiele rozwiązań smart city okazuje się istotne w warunkach pandemii. Przewodnicząca Komisji Monika Danelska zapowiedziała, że radni z pewnością będą często wracać do tematu smart city i szczegółowo przyglądać się realizowanym projektom i rozwiązaniom.

oprac. red.