grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Radni w Centrum Szyfrów Enigma

Czwartkowe posiedzenie Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania odbyło się w Centrum Szyfrów Enigma. Radni zapoznali się z założeniami programowymi CSE, strukturą zatrudnienia, a także z planem działań krótkofalowych i długofalowych. Poznali także szczegółowy plan uroczystości otwarcia centrum, które odbędzie się w dniach 24-26 września.

Posiedzenie Komisji Kultury Nauki w Centrum Szyfrów Enigma, fot. Biuletyn Miejski - grafika artykułu
Posiedzenie Komisji Kultury Nauki w Centrum Szyfrów Enigma, fot. Biuletyn Miejski

O programie działalności CSE mówiła Monika Herkt, dyrektor Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. (CSE jest instytucją podległą PCD). Jak powiedziała planowanie działalności placówki kulturalnej jest utrudnione, bo należy uwzględniać kwestie sanitarno-epidemiczne ze względu na trwającą pandemię COVID-19. Niemniej CSE ma opracowany krótkofalowy i długofalowy plan działań. Początkowa faza działalności obejmuje m.in. sprowadzenie do CSE egzemplarza Enigmy, przygotowanie uroczystości otwarcia, a także wdrożenie pierwszych dwóch programów zwiedzania: dla grup szkolnych i rodzin z dziećmi. Wśród celów długoterminowych jest plan stałych oprowadzań, pokazów na ekspozycji, organizacja wykładów i spotkań tematycznych z możliwością transmitowania ich w internecie.

W ramach działań edukacyjnych przygotowany został program zajęć dla klas szkolnych od IV klasy szkoły podstawowej z komponentem historycznym i cyfrowym. Komponent cyfrowy obejmuje m.in. zagadnienia bezpieczeństwa w sieci internetowej. Przygotowana jest także oferta dla rodzin z dziećmi oparta o "Strefę Szyfrów". Animacje dla rodzin będą się odbywały w weekendy. W ramach tych zajęć będzie wykorzystywana "mała Enigma" (zabawka edukacyjna).

Powstaje też program edukacyjny tworzony we współpracy z Technikum Energetycznym im. Henryka Zygalskiego. Prawie gotowa jest  Mediateka z trzema stanowiskami komputerowymi. Będą do niej trafiały materiały nie tylko o Enigmie i o szyfrach, ale także o historii budynku, w którym znajduje się CSE (po wojnie budynek był siedzibą Komitetu Wojewódzkiego PZPR, a po upadku komunizmu przejęło go miasto, które przekazało go UAM. Do niedawna mieścił się tu Wydział Historyczny UAM). Mediateka w CSE będzie także zbierała materiały o historii ulicy Święty Marcin. Wśród zadań na przyszły rok jest m.in. wytyczenie i opracowanie poznańskiego szlaku kryptologów.

Herkt zapowiedziała też działania artystyczne w CSE. Na październik zaplanowany jest spektakl Historie mówione o Collegium Martineum. Przygotowany jest także program rezydencji artystycznych. Od września rezydentem artystycznym w CSE będzie Patryk Piłasiewicz, muzyk i kompozytor, zafascynowany historią Enigmy, wykorzystujący do tworzenia utworów muzycznych. sample z nagrań dźwięków Enigmy.

Po prezentacji założeń programowych radni zwiedzili Centrum Szyfrów Enigma, po którym oprowadzał kierownik instytucji - Piotr Bojarski. Zapoznali się m.in. ze stanowiskiem poświęconym łamaniu szyfrów sowieckich w okresie wojny polsko-bolszewickiej, obejrzeli salę eksperymentów, salę  szyfrów starożytnych i inne pomieszczenia. Jak wyjaśnił Piotr Bojarski, prace na ekspozycji jeszcze trwają, ale są już na ukończeniu, jednak nie wszystkie urządzenia multimedialne są już podłączone i działają. Finalizowana jest także produkcja filmów i innych materiałów multimedialnych.

W czasie zwiedzania radni pytali o to, czy eksponaty oraz wyposażenie sal ekspozycyjnych jest odpowiednio trwałe, by wytrzymać intensywną eksploatację. Piotr Bojarski wyjaśniał tematykę poszczególnych stanowisk i omawiał umieszczone na nich urządzenia. Zaznaczył, że zwiedzanie będzie się odbywało z elektronicznym przewodnikiem i słuchawkami, a zwiedzający będą mogli wybrać poziom "początkujący" lub "zaawansowany" w zależności od znajomości zagadnień matematycznych i historycznych.

Radny Grzegorz Ganowicz zapytał w czasie posiedzenia, czy Centrum Szyfrów Enigma będzie prowadziło badania naukowe. Dyrektor Monika Herkt zapewniła, że tak. Radna Klaudia Strzelecka zapytała z kolei o koszty wypożyczenia Enigmy z muzeum w Kołobrzegu. Jak się okazało Muzeum Oręża Polskiego wypożyczyło Enigmę nieodpłatnie, miasto musiało jednak ponieść koszty ubezpieczenia maszyny oraz transportu eksponatu (w obie strony) w konwoju, co jest wymagane ze względu na znaczną wartość eksponatu (ok. 300 tys. zł). Osobom zaangażowanym w powstanie Centrum Szyfrów Enigma podziękowanie złożył wiceprezydent Mariusz Wiśniewski.

Radnych poproszono by nie robili zdjęć w czasie zwiedzania ekspozycji.

oprac. SZYM

Zobacz więcej: