grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Szansa dla osiedli

O przebiegu dotychczasowych prac Podkomisji ds. ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych informuje na portalu społecznościowym jej przewodniczący radny Filip Olszak.

Fot. Urząd Miasta Poznania - grafika artykułu
Fot. Urząd Miasta Poznania

Podkomisja zaopiniowała pozytywnie wniosek obecnych na posiedzeniu w dniu 15 października, przedstawicieli rad osiedli, o to by przedłużyć termin składania uwag i propozycji dotyczących działania jednostek pomocniczych, którymi podkomisja zajmie się w trakcie swoich dalszych prac. Termin pierwotnie zaplanowany do końca października, okazał się być zbyt krótki i trudny do dotrzymania ze względu na przejście osiedli na zdalny tryb pracy.

Na posiedzeniu pojawił się również temat dokumentu jaki powstał w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych. Dokument ten, zawierający spostrzeżenia wynikające z praktycznej współpracy z jednostkami pomocniczymi, zdaniem Filipa Olszaka należy traktować jako jeden z głosów w dyskusji na temat możliwych korekt w ich funkcjonowaniu. Nie jest to gotowy projekt. Intencją jego opracowania było zapoczątkowanie debaty i takie też zastosowanie miał mieć na podkomisji. Właściwy projekt zmian jakie mają być następnie wprowadzone opracuje podkomisja, biorąc pod uwagę propozycje nadesłane do niej na adres konsultacje_osiedla@um.poznan.pl.

"W związku z pojawiającymi się różnymi interpretacjami dotyczącymi kwestii zakresu prac podkomisji warto przypomnieć, że główną przyczyną jej powołania jest dokonanie zmian w zapisach statutów osiedli, które stały się nieaktualne w związku ze zmianami przepisów prawa oraz otoczenia w jakim działają rady osiedli. Te konieczne zmiany statutów to okazja by wprowadzić inne korekty, które zaproponują radni osiedlowi, radni miejscy lub osoby, które z racji posiadanego doświadczenia mogą wiele wnieść do tworzenia ram społeczeństwa obywatelskiego. Działanie naszej podkomisji to dla osiedli szansa, a nie zagrożenie. Zakres jej prac zależy w dużej mierze od zaangażowania zainteresowanych osób i podmiotów w jej działanie." - wyjaśnia radny Filip Olszak.

oprac. red.