grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Wyróżnieni przez Poznań

Komisja Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie przyznania honorowych tytułów dla osób, które poprzez swoje osiągnięcia zawodowe i działalność społeczną, w sposób szczególny zasłużyły się dla Poznania.

Prof. Maria Siemionow - grafika artykułu
Prof. Maria Siemionow

Honorowe Obywatelstwo Poznania otrzymać ma prof. Maria Siemionow - ceniona na całym świecie specjalistka chirurgii i transplantologii, która jako jedna z pierwszych na świecie przeprowadziła udaną operację prawie całkowitego przeszczepu twarzy. Jest absolwentką Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Tytuły Zasłużonych dla Miasta Poznania otrzymać mają w tym roku: Ilona Dworak-Cousin - izraelska działaczka społeczno-kulturalna, poetka, dziennikarka, pisarka polsko-żydowskiego pochodzenia, popularyzatorka kultury polskiej w Izraelu, przewodnicząca Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska. Dzięki jej zaangażowaniu Poznań i Ra'anana zostały maistami partnerskimi. Profesor Tomasz Jasiński - mediewista, profesor historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii, dyrektor Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk. Maciej Musiał - w latach 80. aktywny działacz "Solidarności". Od 1997 do 2000 roku był wojewodą poznańskim i wielkopolskim. W latach 2000-2001 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka. Był również dyrektorem biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Andrzej Porawski - jeden z pionierów samorządu w Poznaniu i Polsce, w latach 90. radny Miasta Poznania, członek Zarządu Miasta, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dyrektor Biura Związku Miast Polskich od reaktywowania tej organizacji. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego obchodzi w tym roku 100-lecie swojego istnienia.

Projekty uchwał będą głosowane przez Radę Miasta prawdopodobnie na sesji w czerwcu.

Przed głosowaniem nad projektem uchwały dotyczącym tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" dla Ilony Dworak-Cousin, radny Przemysław Alexandrowicz oświadczył, że nie ma nic do samej osoby, ale wstrzyma się od głosu, ponieważ reprezentuje ona Państwo Izrael, które zdaniem radnego prowadzi politykę nieprzyjazną wobec Polski i często oskarża Polaków o współuczestnictwo w holokauście.

- To uchwały wobec osób mających zasługi dla Poznania, nie roztrząsamy relacji między krajami - apelował przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz. - Pani Ilona Dworak-Cousin robi wiele, aby przełamywać bariery, a one są tworzone przez obie strony.

Ilona Dworak-Cousin w uznaniu zasług na polu współpracy polsko-izraelskiej została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP (2007) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP (2013). W 2018 roku otrzymała tytuł Ambasadora Dobrego Imienia Polski - nagrodę przyznawaną przez Instytut Polski w Tel-Awiwie. Pomagała w utworzeniu kierunku Hebraistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Kierując Towarzystwem Przyjaźni Izrael - Polska organizowała bądź współorganizowała działania promujące Poznań w Raanana. Inicjatywy te obejmowały m.in. wymiany chórów, młodzieży szkolnej czy młodych muzyków. To między innymi dzięki jej  inicjatywie w gimnazjach w Raanana uczniowie piszą listy do Ireny Sendlerowej. W Poznaniu współorganizowała koncert na cześć Ireny Sendler  razem  z orkiestrą Raanana Sypmphonette. Podczas dni Judaizmu w Poznaniu, w których jeśli jest to tylko możliwe, uczestniczy zawsze, daje liczne prelekcje na temat Izraela i historii Żydów polskich.

mat.