Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Zielony Budżet Obywatelski

Podczas posiedzenia Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaprezentowano propozycję nowych zasad Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Jedną z najważniejszych zmian ma być wyszczególnienie w puli ogólnomiejskiej środków na projekty poświęcone zieleni. Propozycje zostaną jeszcze poddane konsultajom i mogą ulec zmianie, a ostateczną decyzję o zmianach podejmie Rada Miasta.

Żródło: PBO
Żródło: PBO

Dyrektor Gabinetu Prezydenta, Patryk Pawełczak przedstawił wyniki ewaluacji zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 1071 mieszkanek i mieszkańców wypełniło ankiety, dzięki którym mogli ocenić każdy etap budżetu. Niemal wszyscy uznali, że PBO jest dobrą inicjatywą i pozytywnie ocenili ostatnią edycję. Większość ankietowanych dowiedziała się o projekcie z mediów społecznościowych, a także uznała, że edycja była dobrze wypromowana. Dużą rolę w szerzeniu informacji odegrały także media tradycyjne i komunikaty w pojazdach komunikacji publicznej. 45% osób stwierdziło, że brało udział w poprzednich edycjach PBO.

41% ankietowanych uznało, że głosujący powinni mieć prawo do oddania dwóch głosów na projekty rejonowe oraz dwóch na ogólnomiejskie. Mieszkańcy zgłaszali także pomysł ulepszenia strony internetowej, czy wysyłania głosującym maila z informacją o wynikach plebiscytu. Jak podkreślał dyrektor Patryk Pawełczak, takie zmiany są uzależnione od wyniku rozmów z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym i ceny poszczególnych propozycji.

W tym roku po raz kolejny miasto planuje zwiększyć pulę przeznaczoną na PBO - mieszkańcy będą mogli zdecydować o wydaniu 22 mln zł z miejskiej kasy. 7 mln zł będzie przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie, a 15 mln zł na rejonowe. Maksymalna wartość poszczególnych projektów - odpowiednio 2 mln zł i 600 tys. zł - nie ulega zmianie. Jest także propozycja, aby z puli ogólnomiejskiej 4 mln zł przeznaczyć na nową inicjatywę - tzw. zielony budżet.

Zielony budżet funkcjonuje już w kilku miastach. Jego celem jest stworzenie atrakcyjnych terenów zielonych, w szczególności parków, zieleńców oraz skwerów. Poprzez takie tereny miasto ma na myśli m.in. ogrody deszczowe, systemu automatycznego nawadniania, łąki kwietne, aleje drzew, parki jednego drzewa, czy niekonwencjonalne rozwiązania wzbogacające ekosystem. Co ważne, 90% powierzchni inwestycji będą musiały zajmować powierzchnie biologicznie czynne. Na zielony budżet będzie przysługiwać dodatkowy głos.

- Mieliśmy niedawno spotkanie z urzędnikami zajmującymi się budżetem obywatelskim z większości dużych miast. Porównywaliśmy rozwiązania, które często są zbieżne. Tam, gdzie jest inaczej, inne miasta idą raczej w kierunku Poznania. Utrzymujemy brak ograniczeń wiekowych i brak obowiązku zameldowania, tylko deklarację miejsca zamieszkania. Utrzymujemy także głosowanie drogą elektroniczną, za pomocą której w 2019 r. padł rekord liczby oddanych głosów. - podkreślał dyrektor Pawełczak.

Wyciągając wnioski z poprzedniej edycji, urzędnicy zdecydowali się na powrót do mechanizmu naliczania środków dla rejonów, który opierał się w 70% na liczbie mieszkańców i 30% na powierzchni danego rejonu. Ostatni algorytm, premiujący dodatkowo osiedla zgłaszające najwięcej wniosków został widocznie wykorzystany na Piątkowie. Dodatkowo, ta sama osoba występująca w roli pełnomocnika wnioskodawcy projektu będzie mogła reprezentować maksymalnie dwóch wnioskodawców.

Termin składania projektów planowany jest na 1-29 maja, a głosowanie od 25 września do 23 października. Utrzymany zostanie dotychczasowy podział miasta na 13 rejonów. Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą, wciąż będą musieli do swoich pomysłów dołączyć podpisaną przez 10 osób listę poparcia. Od początku inicjatywy, czyli 2013 r. zwyciężyło 201 projektów, z czego 77 wciąż jest realizowanych. Projekty, które są najtrudniejsze w realizacji dotyczą fortyfikacji, ścieżek rowerowych i toru wrotkarskiego.

Propozycje zmian w PBO zostaną jeszcze poddane konsultajom i mogą ulec zmianie, a ostateczną decyzję o zmianach podejmie Rada Miasta.

Beata Szeszuła