Koncert adwentowy
Kościół św. Małgorzaty, ul. Filipińska, Poznań-Śródka, Poznań

Koncert adwentowy

Praca Marty Stachowskiej
MONA Muzeum Sztuki Najnowszej, ul. Gwarna 7a, Poznań

Wystawa Fotografii UAP

M e d i a m o r f o z y
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6, Poznań

Mediamorfozy

Strona 1 2