Korki
Blue Note Jazz Klub, ul. Kościuszki 76/78 (gmach CK Zamek), Poznań

Yaga Yaga & Korki

M e d i a m o r f o z y
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6, Poznań

Mediamorfozy

Zdjęcie
Galeria Piekary, Dziedziniec Różany, CK Zamek, ul. św. Marcin 80/82, Poznań

Wystawa: 6 x 3 = 25

Strona 1 2