M e d i a m o r f o z y
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6, Poznań

Mediamorfozy

Zdjęcie
Galeria Piekary, Dziedziniec Różany, CK Zamek, ul. św. Marcin 80/82, Poznań

Wystawa: 6 x 3 = 25

plakat wystawy
Galeria Edwarda, Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, Poznań

Wystawa - Słowo i czyn

Strona 1 2