Drekoty
Mały Dom Kultury, Klub Dragon, ul.Zamkowa 3, Poznań

Koncert - Drekoty

Praca Marty Stachowskiej
MONA Muzeum Sztuki Najnowszej, ul. Gwarna 7a, Poznań

Wystawa Fotografii UAP

Strona 1 2