foto

Wystawa Ernst Stewner - niemiecki fotograf Polski

08.11 – 31.12.2014

Prezentacja dorobku znakomitego niemieckiego fotografa pracującego w międzywojennej i okupacyjnej Polsce. 

Odnaleziony i przekazany do Instytutu im. Herdera w Marburgu zbiór liczący blisko 2000 negatywów jego autorstwa przedstawia widoki polskich miast i krajobrazów, a także portrety ludności wiejskiej różnych krain etnograficznych, stanowiąc unikatowy dokument pod względem artystycznym, ale także historycznym i społecznym. Zachowane negatywy fotografii Stewnera wielokrotnie prezentują miejsca już nieistniejące albo nieodwracalnie zmienione poprzez działania podczas II wojny światowej lub wydarzenia powojenne, są tym samym bezcennym źródłem wiedzy o ich dawnym wyglądzie i charakterze. 

Zbiór negatywów Ernsta Stewnera został odkryty wiosną 2010 r. w Berlinie w prywatnym archiwum córki artysty Uty Perrey. Materiały te zostały wywiezione przez Stewnerów z Poznania zapewne w końcu 1944 r. lub na początku 1945 r. w obawie przed zbliżającą się Armią Radziecką. Od tego czasu znajdowały się w prywatnym archiwum rodzinnym i nigdy nie były udostępniane. Dzięki współpracy pomiędzy rodziną Ernsta Stewnera, Instytutem im. Herdera w Marburgu i Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu zbiór ten został opracowany i po raz pierwszy zostanie upubliczniony w formie wystawy, której towarzyszyć będzie obszerna publikacja.

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Korduba. Kurator wystawy: Wojciech Luchowski

Wystawa pod patronatem honorowym: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec oraz Prezydenta Miasta Poznania.

Sala Wystaw, cena biletu: bilety: 6 zł (ulgowy), 8 zł (normalny), 5 zł (grupowy). Wystawa czynna od 8.11. do 14.12. Wernisaż 7.11., godz. 19.00.

foto

Zobacz www.zamek.poznan.pl