M e d i a m o r f o z y

Mediamorfozy

2014-11-14 ( piątek ) – 2014-12-28 ( niedziela )
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6, Poznań

Kategoria: Wystawy

Projekt z okazji obchodów 65-lecia istnienia Galerii Miejskiej Arsenał.

Wernisaż 14.11.2014, godz. 18.00

Patronem medialnym projektu wystawienniczo-edukacyjnego "Mediamorfozy" jest TVP Poznań.

Komponenty projektu:

"TAK" - Telewizja Arsenał Krytycznie - to projekt stanowiący część "Mediamofroz", w ramach którego analizie poddana zostanie specyfika mediów i medialna manipulacja. Głównym elementem projektu jest darmowa projekcja sześciu filmów na temat mediów i ich specyfiki. Przewidujemy prezentację następujących produkcji: Ćwiczenia warsztatowe w reżyserii Macieja Łozińskiego, Wojna światów - następne stulecie Piotra Szulkina, Niewinne Kamery Grzegorza Królikiewicza, Lekcje rosyjskiego Andrzeja Niekrasowa, Technologia zabójstwa medialnego Pawła Znyka oraz  Brand New World Andrzeja Wójcika i Ewana Jones-Morrisa. Pokazowi towarzyszą medialne warsztaty dla młodzieży oraz cykl spotkań ze specjalistami i praktykami. W grudniu odbędą się następujące spotkania:

03.12.2014 (środa) - "Film na froncie propagandy" - prof. Piotr Juszkiewicz (UAM Poznań) historyk sztuki i krytyk

05.12.2014 (piątek) - "Etyka człowieka z kamerą" - prof.  Grzegorz Królikiewicz (PWSFTviT) polski reżyser, scenarzysta filmowy i pedagog

17.12.2014 (środa) - "Technologia zabójstwa medialnego" - dr Paweł Znyk, psycholog

Koordynacja: Piotr Bernatowicz, Jadwiga Siatka

Zobacz www.arsenal.art.pl