Przywrócona nazwa

W 1949 r. Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu zostały upaństwowione i zmieniły nazwę na Zakłady Przemysłu Metalowego im. Józefa Stalina. 

Na dokumencie widnieje informacja, że z dniem 31.10.1956 nazwa "Zakłady Przemysłu Metalowego im. Józefa Stalina w Poznaniu" została zmieniona na "Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski - Poznań". - grafika artykułu
Dokument zmiany nazwy Zakładów Przemysłu Metalowego H. Ciegielskiego

28 czerwca 1956 roku pracownicy Zakłaówu Przemysłu Metlowego im. Józefa Stalina rozpoczęli strajk, który przerodzil się w wielotysięczną manifestację. 

30 października 1956 roku ówczesny dyrektor Zakładów podpisał dokument, w którym oficjalnie obwieszczono przywrócenie nazwy sprzed wojny na "Zaklady Przemysłu Metalowego H. Cegielskiego - Poznań". Oryginalny dokument można przeczytać w Wielkopolskim Muzeum Niepodległościowym. Zabytek jest częścią stałej wystawy, która szczegółowo przedstawia historię poznańskiego Czerwca '56.