Aca - projekt mpzp "Cmentarz Miłostowo" - część A w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem sporządzanego projektu planu jest umożliwienie realizacji cmentarza dla zwierząt, zlokalizowanego we wschodniej części miasta na terenie Cmentarza Miłostowo.  Jest to przede wszystkim plan ochronny, obejmujący swym zasięgiem obszar wschodniego klina zieleni.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

II KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Miłostowo" - część A w Poznaniu.
Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu. Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkania z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Konsultacje społeczne potrwają od 20 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
-    pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
-    pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl; Daria Muraszewska - dmuraszewska@poznan.mpu.pl.
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 6 września 2016 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Miłostowo" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej