O PROJEKCIE

Celem sporządzanego projektu planu jest umożliwienie realizacji cmentarza dla zwierząt, zlokalizowanego we wschodniej części miasta na terenie Cmentarza Miłostowo.  Jest to przede wszystkim plan ochronny, obejmujący swym zasięgiem obszar wschodniego klina zieleni.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


UCHWALENIE

W dniu 5 września 2023 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Miłostowo" - część A w Poznaniu.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Odbędzie się we wtorek 9 maja 2023 r., o godzinie 17:00

Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM

Dane potrzebne  do logowania:

https://zoom.us/j/98537966346?pwd=THdUZ05hK1o3Z0NFT3lFMkZrbWE5Zz09

Meeting ID: 985 3796 6346
Passcode: 216749

WAŻNA INFORMACJA!

Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

_____________________________________________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 14 kwietnia 2023 r. do 18 maja 2023 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja 2023 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2023 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

II KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Miłostowo" - część A w Poznaniu.
Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu. Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkania z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Konsultacje społeczne potrwają od 20 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
-    pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
-    pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl; Daria Muraszewska - dmuraszewska@poznan.mpu.pl.
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 6 września 2016 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Miłostowo" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej