Pe - projekt mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna C" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt planu ma na celu m. in. umożliwienie stworzenia siedziby dla Zespołu Szkół Komunikacji. Pozwoli to na racjonalne wykorzystanie zasobu lokalowego usług oświatowych oraz określenie szczegółowych parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - w trakcie

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - 23 czerwca 2022r

W dniu 23 czerwca br. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna C' w Poznaniu.

Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:
https://zoom.us/j/98968372279?pwd=ZzVqQWNJVFgvMndycDI2RkpLMzMwdz09

Meeting ID: 989 6837 2279
Passcode: 680707
Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp 'Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna C' w Poznaniu potrwają od 23 czerwca do 7 lipca 2022 r.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl, Katarzyna Kazienko - kkazienko@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Dawid Bonifacy, tel. 61 878 15 34

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - od 1 do 23 lipca 2021r.

Szanowni Państwo,
w dniu 1 lipca br. w ramach pierwszego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna C' w Poznaniu.
Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 1 lipca 2021r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.
Spotkanie będzie dostępne pod adresem:
https://zoom.us/j/96004375154?pwd=eGlkYnR1YVdJSnh3Rk5HTFRhUk5jZz09
Meeting ID: 960 0437 5154
Passcode: 686414
Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp 'Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna C' w Poznaniu potrwają od 1 do 23 lipca 2021 r.
Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznań
Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl, Katarzyna Kazienko - kkazienko@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 639 64 60
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 1 czerwca 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna C" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej