O PROJEKCIE

Głównym celem sporządzenia projektu planu jest powiększenie obszaru Parku Sołackiego oraz wzbogacenie obszaru Sołacza o nowe skwery zieleni publicznej. Projekt planu wzmocni ochronę budynków objętych wpisem do rejestru zabytków oraz przedłuży ulicę Litewską, ułatwiając dostęp do terenów zieleni i wyznaczy krawędź nowego układu urbanistycznego, nawiązującego do historycznej zabudowy Sołacza. Dla obszarów przeznaczonych pod zabudowę ustalimy wysoki udział powierzchni wolnej od utwardzeń oraz wskażemy parametry zabudowy podobne do chronionych konserwatorsko Sołackich Willi Miejskich.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. I WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. PONOWNE UZGADNIANIE - zakończono

8. II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

9. PONOWNE UZGADNIANIE - zakończono

10. III WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

11. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

UCHWALENIE

W dniu 6 lipca 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część B" w Poznaniu.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się

we wtorek, 27 kwietnia br. (godz. 17:00).

Dyskusja odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W dyskusji można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła dyskusji na platformie ZOOM.

Poniżej niezbędne dane do udziału w dyskusji:

link do zdalnej dyskusji:

https://zoom.us/j/94691538188?pwd=UHU1WStpc3Y2ZHlNTk5udENreUVtQT09

Meeting ID: 946 9153 8188
Passcode: 726641

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.

Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).


_____________________________________________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 19 kwietnia 2021 r. do 18 maja 2021 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online (szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2021 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

Szanowni Państwo,

w dniu 31 sierpnia 2010 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Sołacz - część B" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej