O PROJEKCIE

Głównym celem projektu planu jest ochrona terenów parku im. Adama Wodziczki oraz zachowanie funkcji istniejących ogrodów działkowych. Projekt planu przewiduje poszerzenie Parku o dodatkowe treny zieleni, które przenikają pomiędzy istniejącą oraz projektowaną zabudowę. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę ustalamy duży udział powierzchni wolnej od utwardzeń oraz parametry budynków nawiązujące do istniejącej tkanki urbanistycznej.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. I WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

8. PONOWNE UZGADNIANIE - zakończono

9. III WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

10. PONOWNE UZGADNIANIE - zakończono

11. IV WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - w trakcie

12. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

UCHWALENIE

W dniu 9 listopada 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część C" w Poznaniu

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się

we wtorek, 3 sierpnia 2021 r.  o godz. 17:00.

Dyskusja odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W dyskusji można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła dyskusji na platformie ZOOM.

Poniżej niezbędne dane do udziału w dyskusji:

Dane do logowania:

https://zoom.us/j/95074027466?pwd=Y1JDcjlqSDEzUUdSY0pzM0lFRjRadz09

Meeting ID: 950 7402 7466
Passcode: 371470

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.

Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).


_____________________________________________________________________________________________

IV WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 29 lipca 2021 r. do 26 sierpnia 2021 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online (szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2021 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się

w poniedziałek, 26 kwietnia br. (godz. 17:00).

Dyskusja odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W dyskusji można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła dyskusji na platformie ZOOM.

Poniżej niezbędne dane do udziału w dyskusji:

link do zdalnej dyskusji:
https://zoom.us/j/98613023019?pwd=aVB0ejNnTHdtM0wwUTMxbXVmeko0QT09
Meeting ID: 986 1302 3019
Passcode: 781573

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.

Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).


_____________________________________________________________________________________________

III WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 19 kwietnia 2021 r. do 18 maja 2021 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online (szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2021 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 31 sierpnia 2010 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część C" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej