Zdjęcie

Wystawa - Piwo w starożytnym Sudanie

2014-10-15 ( środa ) – 2014-12-15 ( poniedziałek )
Muzeum Archeologiczne, Pałac Górków, ul. Wodna 27, Poznań

Już kilka tysięcy lat temu w Sudanie spożywano na dużą skalę piwo. Poznańscy archeolodzy odkryli liczne naczynia, w których przechowywano ten złocisty trunek. Teraz będzie można, po raz pierwszy w stolicy Wielkopolski, obejrzeć te starożytne butle na piwo na naszej nowej wystawie z cyklu "Bliskie spotkania z..".

Zabytki prezentowane na nowej wystawie pt. "Piwo w starożytnym Sudanie" są datowane od IV do VI wieku n.e. Większość z nich wykonali przedstawiciele, nadal enigmatycznej dla archeologów, społeczności post - meroickiej. Nie znamy w ogóle osad, w których mieszkali ci ludzie. Do dziś zachowały się jedynie cmentarzyska kurhanowe, niektóre z nich z bardzo bogatym wyposażeniem. Pięknie dekorowane naczynia ceramiczne, które można obejrzeć na wystawie, umieszczone były wśród innych darów w grobach odkrytych w miejscowościach es -Sadda, Saffi, Hagar el - Beida w Sudanie. Wykopaliska prowadzili archeolodzy z poznańskiego Muzeum Archeologicznego w ramach badań ratunkowych na IV katarakcie Nilu w latach 2003 - 2010.

 "Ówczesne piwo było jednym z podstawowych elementów diety. Było bardziej mętne i zawierało jedynie śladowe ilości alkoholu. Naczynia pełne trunku umieszczone wewnątrz kurhanów miały zapewnić zmarłym strawę w życiu pozagrobowym" - wyjaśnia dr Dobiesława Bagińska, kuratorka wystawy.

Ekspozycja prezentuje wszystkie aspekty związane z produkcją piwa. Na podstawie badań etnograficznych pokażemy jak podobne napoje wykonywane są współcześnie.  Ukażemy pozostałości archeoobotaniczne, czyli fragmenty nasion sorga, z którego warzono piwo. Nie zabraknie szerszego spojrzenia na znaczenie piwa w kulturze starożytnego Sudanu. Ekspozycję dopełniają liczne fotografie, przedstawiające kulturę starożytnego i współczesnego Sudanu.

Ceramiczne butle na piwo znalezione przez poznańskich archeologów w Sudanie, fot. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu