#POZNANWSPIERA - pakiet antykryzysowy dla kultury

Od momentu wybuchu pandemii Miasto Poznań zauważa i promuje działania podmiotów kulturalnych realizowanych online, dzięki którym mieszkanki i mieszkańcy Poznania nie tracą kontaktu z kulturą i jej twórcami. W odróżnieniu od wielu innych miast cały czas zakłada możliwość zachowania w kalendarzu kulturalnym Poznania wielu istotnych wydarzeń. Przeciągająca się niepewność co do dalszego wpływu epidemii na życie społeczne skłoniło miasto do wprowadzenia nowych narzędzi interwencji.

Plakta - grafika artykułu
#POZNANWSPIERA - pakiet działań wspierających

Na pakiet #Poznanwspiera złożyły się następujące elementy:

  • Konkurs #KULTURANAWYNOS - Miasto Poznań honoruje autorów najciekawszych inicjatyw, którzy włączyli lub włączają się w akcję #kulturanawynos, prezentując swoje działania: twórcze, edukacyjne, animacyjne w sieci lub w inny, dostępny obecnie sposób (maj/czerwiec),
  • Dodatkowy nabór małych grantów z myślą o realizacji najciekawszych projektów w trakcie trwania narodowej kwarantanny oraz po jej zakończeniu (maj/czerwiec),
  • Nowy program stypendiów twórczych, bez ograniczeń wiekowych dla kandydatek i kandydatów (czerwiec/lipiec),
  • Solidarnościowe programy sektorowe, wspierane przez Miasto w drodze porozumień z instytucjami kultury i innymi podmiotami (czerwiec),
  • Realizacja badań poznańskiego środowiska kultury umożliwiająca projektowanie innych metod i narzędzi wsparcia (maj/lipiec).
  • Program zakupu dzieł sztuki poznańskich twórców do kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał (lipiec/sierpień)

Działalność instytucji kultury w czasie pandemii ukierunkowana jest przede wszystkim na realizację programów w formach adekwatnych do warunków sanitarnych, a wszystkie modyfikacje działań uwzględniają priorytet, jakim jest zachowanie miejsc pracy. 

Organizacje pozarządowe z obszaru kultury, na których projekty Miasto Poznań przyznało w 2020 roku ponad 11 milionów złotych, są wspierane w dostosowywaniu zaplanowanych wcześniej działań do obecnych warunków, bądź ich kontynuacji w nowych, innowacyjnych formach, z zachowaniem współfinansowania przez Miasto kosztów związanych z czynszem i opłatami eksploatacyjnymi.

Renomę poznańskiej kultury zbudowały wspólnie instytucje kultury, organizacje pozarządowe, ale także podmioty prywatne oraz indywidualni twórcy i animatorzy - mówi Jędrzej Solarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania. - Chcemy w miarę możliwości objąć wszystkie te grupy działaniami pomocowymi oraz inicjować i zachęcać do różnorakich działań solidarnościowych, skierowanych na wspieranie lokalnych podmiotów kulturotwórczych. Na początek chcielibyśmy podziękować środowisku artystycznemu za spontaniczne i pomysłowe działania w sieci, które rozpoczęły się niemal od razu po wybuchu pandemii.

Wszelkie informacje o poznańskim pakiecie antykryzysowym dostępne są:#Poznanwspiera