FILM

Wolne Tory to rozległy obszar o powierzchni ok. 117 ha położony pomiędzy dwoma historycznymi dzielnicami Poznania: Wildą i Łazarzem. Od południa granicę Wolnych Torów stanowi ulica Hetmańska, gdzie w przyszłości znajdował się będzie przystanek kolei metropolitalnej.

Główną osią kompozycyjną całej dzielnicy będzie nowa linia tramwajowa biegnąca z południa na północ aż do dworca Poznań Główny. Założenie jest takie, by na zaniedbanych dotąd terenach powstała dzielnica o charakterze śródmiejskim, z zabudową zarówno mieszkaniową jak i usługową, terenami zielonymi oraz przestrzeniami ogólnodostępnymi dla mieszkańców. Jednym z takich miejsc ma być otwierający teren Wolnych Torów od północy Plac Demokracji. Będzie to duży, reprezentacyjny plac miejski pozwalający na organizację różnorodnych imprez, otoczony prestiżową zabudową o zwartym, śródmiejskim charakterze.

Przestrzeń ta będzie graniczyła z tzw. nowym "city", gdzie wokół głównego skrzyżowania z promieniście rozchodzącymi się ulicami, rozlokowano najwyższą zabudowę. W sąsiedztwie nowoczesnych budynków znajdować się będą zrewitalizowane, zaadaptowane do nowych funkcji obiekty zabytkowe, takie jak hala nitowa czy wieże ciśnień. Pozwoli to na zachowanie poprzemysłowego dziedzictwa tego terenu.

Dalej znajdował się będzie rozległy park. Rekreacyjny charakter tej przestrzeni wzbogacony będzie o funkcje usługową. W założeniu ma on przebiegać ze wschodu na zachód ponad torami kolejowymi, zapewniając wygodne i atrakcyjne połączenie dwóch odseparowanych od siebie obecnie dzielnic: Wildy i Łazarza, a w szczególności Rynków Wildeckiego i Łazarskiego. Jednocześnie stanowić on będzie główny teren zieleni, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i pracowników dzielnicy. Pod łącznikiem będzie możliwość zlokalizowania parkingów i innych usług.

Od południa park graniczył będzie z kolejnym placem miejskim z fontanną i miejscem na koncerty. Dalej znajdowała się będzie nowa zabudowa mieszkaniowa z obiektami niezbędnymi dla najmłodszych mieszkańców: szkołą i przedszkolem. Na ich potrzeby zaadaptowano również niektóre budynki zabytkowe, takie jak ceglany pawilon dawnego dworca Kolei Kluczborskiej. Nowe życie zyska też charakterystyczna hala dawnych ZNTK. Koło niej urządzono kameralny park dla mieszkańców oraz nowy kościół. Od południa dzielnice zamykać będzie trójkątny plac przy wieży ciśnień, do którego przylegają monumentalne ceglane zabudowania dawnego młynu Hermanka.