Konsultacje społeczne dotyczące drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułaskiego

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w rozpoczynających się właśnie konsultacjach społecznych dotyczących poprowadzenia infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Pułaskiego w Poznaniu. Projektanci na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich przygotowali trzy warianty tej koncepcji na odcinku pomiędzy al. Wielkopolską, a ul. Armii Poznań. Obecnie w tym miejscu brakuje infrastruktury rowerowej, mimo, iż jest to ważny odcinek w siatce rowerowych połączeń, a rowerzyści, nie mając żadnych udogodnień, muszą korzystać z jezdni na zasadach ogólnych.

Zapraszamy na stronę internetową ZDM, gdzie opublikowany został opis wielowariantowej koncepcji budowy infrastruktury rowerowej na wskazanym wyżej odcinku.

Konsultacje trwają od 22 marca, a zainteresowane osoby mogą się wypowiedzieć na temat zaproponowanych w niej rozwiązań projektowych, wysyłając email na adres: pułaskiego@zdm.poznan.pl, tradycyjny list lub dostarczając pismo do siedziby ZDM w terminie do 5 kwietnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do konsultacji zaproponowanych rozwiązań!

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej