Wydarzenia na planie Pokaż na planie
sala

Konferencja Naukowa Seweryn Mielżyński (1804-1872)

2018-02-16 ( piątek )
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, Poznań

Z cyklu "Zasłużeni Muzealnicy Polscy"

Muzeum Narodowe w Poznaniu podejmuje działania zmierzające do przypomnienia
i upamiętnienia postaci Seweryna Mielżyńskiego, zasłużonego i wybitnego Wielkopolanina. Projekt badawczo-wystawienniczy Seweryn Mielżyński (1804-1872) jest kolejnym z cyklu Zasłużeni Muzealnicy Polscy. Jego integralnymi elementami będą wystawa, konferencja naukowa i publikacja pokonferencyjna. W roku 2017 przypada 145 rocznica jego śmierci. Zbiega się ze 160 rocznicą powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
 co jest dodatkowym powodem dla przypomnienia zasług Seweryna Mielżyńskiego i
 Towarzystwa dla kultury i nauki polskiej.
Pełne przedstawienie tej wybitnej postaci wymaga podjęcia tematu jego osobistej działalności w  wielu obszarach, a przede wszystkim na drodze ukazania go jako:
- kolekcjonera i darczyńcy
- mecenasa
- artystę malarza oraz architekta
- działacza społecznego i politycznego
- twórcy podstaw muzealnictwa w Wielkopolsce.
Konferencja ma na celu nie tylko przedstawienie rezultatów podjętych prac, ale również  wytyczenie dalszych kierunków badań. Materiały konferencyjne zostaną wydrukowane.
Konferencja odbędzie się 16 lutego 2018 roku (piątek) w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Poznań, Al. K. Marcinkowskiego  9.

Uczestnictwo w konferencji należy zgłaszać mailowo: murawska@mnp.art.pl do dnia 15 grudnia 2017 r. wraz z tytułem i abstraktem referatu lub komunikatu.

Informacje szczegółowe pod telefonem 61-85-68-173.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Teksty wygłoszonych referatów lub komunikatów prosimy złożyć do druku w materiałach pokonferencyjnych w dniu wygłoszenia. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia.

Zgłoszenie

Zasady opracowania tekstów

Zobacz www.mnp.art.pl