KDO przy Wydziale Oświaty

Najbliższe posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty odbędzie się w czwartek, 22 kwietnia, o godzinie 16:00 za pośrednictwem platformy ZOOM.

Zmarł Jakub Kotnarowski

Z przykrością zawiadamiamy, że dzisiaj w nocy, w wieku 38 lat, zmarł wieloletni działacz poznańskiego środowiska pozarządowego - Jakub Kotnarowski.

II spotkanie zespołu roboczego PRDPP ds Centrum WOPiW

Poznańska Rada Działalności Pozytku Publicznego zaprasza do udziału w drugim spotkaniu, podczas którego będzie wypracowywana koncepcja Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w perspektywie ogłoszenia otwartego konkursu ofert przez Urząd Miasta Poznania. 

Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?

Miasto Poznań przy współpracy z Wydziałem Socjologii UAM, Fundacją Znanieckiego oraz Fundacją Rozwoju Miasta Poznania organizują kolejną edycję konkursu: "Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?" 

Konferencja on-line pn."GRA W UZALEŻNIENIA - WCHODZISZ? - PRZEGRYWASZ!"

Miasto Poznań od wielu lat podejmuje działania mające na celu poszerzanie wiedzy u mieszkańców z zakresu profilaktyki uzależnień. Tym razem pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące najnowszych substancji psychoaktywnych, narkotyków, dopalaczy, przepisów prawnych oraz programu wczesnej interwencji wobec osób, które doświadczają już pierwszych konsekwencji używania.

Twoja organizacja ON-LINE -narzędzia ułatwiające pracę

Konieczność przeniesienia wybranych obszarów działań organizacji do przestrzeni internetowej stała się niemal znakiem rozpoznawczym minionego roku. Co przed nami w 2021 r.? Jak efektywnie optymalizować swoje funkcjonowanie z pomocą narzędzi ON-LINE? Zapraszamy do przeglądu dostępnych programów i narzędzi internetowych, które pomagają wypracowywać i usprawniać nowe sposoby realizacji działań, zarządzania organizacją, komunikacji i uważności na zmieniającą się rzeczywistość.

"Dobrze jest dawać siebie innym" - wywiad

O pomocy osobom w kryzysie choroby nowotworowej myśli wielopłaszczyznowo, wychodząc naprzeciw ich potrzebom. Rozmawiamy z Lidią Sufinowicz - wyjątkową Amazonką, która z zaangażowaniem i pasją koordynuje pracą Wolontariuszek - Ochotniczek Poznańskiego Towarzystwa Amazonki. 

PRDPP zaprasza do udziału w grupie roboczej

Poznańska Rada Działalności Pozytku Publicznego zaprasza do udziału w spotkaniach, podczas których będzie wypracowywana koncepcja Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w perspektywie ogłoszenia otwartego konkursu ofert przez Urząd Miasta Poznania. 

Wolontariuszki i Wolontariusze w dobie pandemii - Poznań 2020

Rok  2020 obfitował w wiele trudnych i nieoczekiwanych chwil. Mimo tego wiele poznańskich instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i osób prywatnych pokazało serce, udzielając wsparcia medykom, DPS-om, domom dziecka i sobie nawzajem. Chcąc uhonorować ich starania Miasto Poznań przygotowało film, w którym zaprezentowano najbardziej wyróżniające się przykłady niesienia pomocy w czasie pandemii.

... i w firmach można rozwijać wolontariat

Co prawda firmy nie mogą korzystać ze wsparcia wolontariuszy, jednakże same coraz częściej i chętniej włączają się w akcje wolontariatu pracowniczego. W tym celu szukają wiarygodnych i długofalowych partnerów społecznych. Przykładem takiej firmy jest choćby spółka Aquanet dostarczająca wodę dla mieszkańców Poznania i okolic.

Strona 1 2 4