Poznan.pl

Miasta partnerskie

Pominąłeś menu

Idea nawiązywania bezpośrednich kontaktów między miastami narodziła się w zranionej II wojną światową Europie. Dziś, pół wieku później, możemy stwierdzić, że była to idea trafna. Obecnie ilość oficjalnych partnerstw miast przekracza kilka tysięcy i wzrasta co roku.

Poznań podpisał 14 umów partnerskich. Nasi najwięksi partnerzy znajdują się w Europie - są to przede wszystkim: Hanower (Niemcy), Rennes (Francja) i Nottinghamshire (Wielka Brytania). Posiadamy także kontakty z daleko od nas położonym Shenzhen w Chinach i Toledo w USA. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi miastami.

Kontakty partnerskie miast i regionów sprzyjają rozwojowi samorządów, pomagają przedsiębiorcom w nawiązaniu bezpośredniej współpracy w wielu dziedzinach, służą też młodzieży szkolnej, studentom, sportowcom i artystom. Za rozwój współpracy partnerskiej Poznań został w 2000 roku wyróżniony przez Radę Europy Honorową Flagą Europy.

Miasta partnerskie są w różny sposób obecne w Poznaniu. Na przykład na Starym Rynku znajduje się Dom Bretanii - mecenas kultury francuskiej, efekt współpracy Poznania z miastem Rennes. Poznański CIM (Centrum Informacji Miejskiej) zorganizowano w oparciu o doświadczenia Hanoweru i hrabstwa Nottinghamshire. Także przebudowę skrzyżowań i projekt synchronizacji świateł poznańscy specjaliści przeprowadzili w ramach wspólnego projektu kilku miast partnerskich.

Ale współpraca partnerska to nie tylko wymierne efekty, to także burzenie stereotypów oraz otwieranie się na świat. To uczestnictwo w procesie integracji europejskiej, w którym kontakty między mieszkańcami miast stanowią bazę budowania wspólnej Europy.


Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania