Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?

05.11.2021 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu

Szanowni Państwo,

dziękujemy wszystkim 127 uczestniczkom i uczestnikom konkursu pt. "Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?". 117 wypowiedzi pisemnych i 10 wypowiedzi ustnych (nagrań dźwiękowych) zebranych w Konkursie składa się na bardzo cenny i bogaty materiał, który posłuży do studiów nad Poznaniem zarówno współczesnym socjologom, jak i - zapewne - przyszłym pokoleniom badaczy. Pozwoli lepiej zrozumieć, czym jest to miasto w doświadczeniu swoich mieszkańców i użytkowników. Planujemy wydanie książek i artykuł naukowych, a także antologii zawierającej fragmenty wybranych prac konkursowych.

Kapituła Konkursowa w składzie: Anna Gruszecka (Dyrektor Biblioteki Raczyńskich), Andrzej Gulczyński (Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Anna Hryniewiecka (Dyrektor Centrum Kultury Zamek), Tomasz Kayser (Wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania) oraz Renata Suchocka (Przewodnicząca Kapituły Konkursowej, Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), na podstawie analizy zanonimizowanych wersji (uniemożliwiających identyfikację autorek i autorów) prac konkursowych podjęła o decyzję przyznaniu ośmiu nagród:

1) w kategorii wypowiedzi pisemnych: pierwsze miejsce, drugie miejsce oraz cztery trzecie miejsca ex aequo. W związku z nieprzyznaniem pierwszego miejsca w kategorii wypowiedzi w formie nagrań dźwiękowych, Kapituła postanowiła przeznaczyć te środki na trzy dodatkowe równorzędne trzecie miejsca w kategorii wypowiedzi pisemnych.

2) w kategorii wypowiedzi w formie nagrań dźwiękowych: drugie miejsce i trzecie miejsce (pierwszego miejsca Kapituła nie przyznała).

Ponadto w drodze przeprowadzonego losowania przyznano 10 pojedynczych nagród pieniężnych.

Organizatorzy pragnęliby również podziękować wszystkim osobom uczestniczącym w konkursie. Planujemy m.in. przekazanie dyplomów uczestnictwa w czwartej edycji konkursu z cyklu "Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?".

W kolejnych dniach skontaktujemy się z laureatami w celu przekazania nagród. Chcielibyśmy również spotkać się z laureatkami i laureatami Konkursu. Ze względu na zmieniające się warunki epidemiologiczne o formie i terminie wydarzenia poinformujemy w najbliższym czasie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.11.2021 r.

Czym jest dla Ciebie Poznań? Transmisja z ogłoszenia wyników

Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Miasto Poznań, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania i Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego rozstrzygnęły konkurs "Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?". Zwycięzców poznamy 5 listopada. Transmisję z ogłoszenia wyników będzie można oglądać w piątek, o godz. 11 na kanale YouTube Miasta Poznania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja (19.07.2021)

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia na konkurs! Jesteśmy pod wrażeniem dużego odzewu. Konkurs został zakończony. Jednocześnie, osoby, które z przyczyn technicznych nie mogły wczoraj dostarczyć swojej wypowiedzi, mogą w ramach wyjątku uczynić to jeszcze dzisiaj (poniedziałek 19 lipca 2021 r.). W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data stempla pocztowego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!

Termin nadsyłania prac pisanych / mówionych został przedłużony do niedzieli 18 lipca 2021!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizujemy ten konkurs, ponieważ jesteśmy przekonani, że Poznań jest taki, jaki istnieje w doświadczeniu pojedynczych ludzi - mieszkanek i mieszkańców tego miasta, a także osób mieszkających poza Poznaniem i związanych z nim na różne sposoby.

Po raz czwarty od 1928 r. chcemy zachęcić osoby mieszkające lub związane z Poznaniem do refleksji na tym, w jaki sposób korzystają z miasta, co jest w nim dla nich ważne i wreszcie nad tym jakiego miasta chcieliby dla siebie i dla przyszłych pokoleń.

Konkursy pt. "Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?" ogłaszane są w Poznaniu cyklicznie od 1928 r.  Po prawie wieku od pierwszych badań o Poznaniu i jego mieszkańcach przeprowadzonych przez Floriana Znanieckiego, twórcę własnej szkoły socjologicznej, powtórzonych kilkadziesiąt lat później przez Janusza Ziółkowskiego, a następnie w latach 90. przez Ryszarda Cichockiego i Krzysztofa Podemskiego, przyszedł czas na kolejną edycję. Jest ona efektem współpracy międzysektorowej w ramach Szkoły Liderów Miasta Poznania.

Od ostatniego badania minęło sporo czasu. Miasto trwa i jednocześnie uległo przekształceniom. Jakie jest dzisiaj? Jak się zmieniło? Jakiego Poznania byśmy chcieli? Te i inne pytania kierujemy w stronę wszystkich poznanianek i poznaniaków.

Wyrazem nowych czasów jest poszerzenie formuły konkursowej o wypowiedzi mówione - nagrywane przez uczestników konkursu lub z pomocą adeptów socjologii. Każdy głos jest dla nas bardzo ważny, dlatego - to także nowość czwartej edycji - wszystkie wezmą udział w losowaniu nagród. Jednocześnie, zgodnie z tradycją, bo to przecież prawdziwy konkurs, nadesłane wypowiedzi zostaną poddane ocenie Kapituły Konkursowej - osobno pisane i mówione. Jedynymi kryteriami będą szczerość, dokładność i szczegółowość, nie zaś prezentowane poglądy, poprawność językowa, styl, charakter pisma czy sposób wysławiania.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załączniki