grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

30 lat samorządu pomocniczego w Poznaniu

Klub Wspólny Poznań skierował do Rady Miasta projekt stanowiska w sprawie 30-lecia powołania pierwszej jednostki pomocniczej na terenie Miasta Poznania.

Fot. Osiedle Krzyżowniki-Smochowice - grafika artykułu
Fot. Osiedle Krzyżowniki-Smochowice

Pierwszą jednostkę pomocniczą (osiedlem) Miasta Poznania i jedną z pierwszych w Polsce było Osiedle Krzyżowniki-Smochowice (pierwotna nazwa Osiedle Smochowice). Utworzono je uchwałą XLIII/224/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 19 listopada 1991 roku. Była to odpowiedź na postulaty przedstawicieli Grupy Inicjatywnej. Jednym z inicjatorów, a później długoletnim radnym tego osiedla był nieżyjący już Alojzy Szelejewski.

"Obchodząc 30-lecie powołania pierwszego Osiedla, jako jednostki pomocniczej Miasta Poznania, Rada Miasta Poznania wyrażając wdzięczność za podejmowane przez lokalnych, osiedlowych aktywistów działania na rzecz wspólnego dobra, jakim są poznańskie osiedla, stoi na stanowisku, iż rola jednostek pomocniczych Miasta Poznania powinna być stale wzmacniana, a ich finansowanie zwiększane." - czytamy w projekcie stanowiska. Podkreśla się również, że to rady osiedli rozeznają podstawowe potrzeby lokalnych społeczności, będąc łącznikiem pomiędzy Radą Miasta, Prezydentem a mieszkańcami.

W projekcie stanowiska zawarto podziękowanie wszystkim osobom, które przez minione 30 lat angażowały się w życie społeczności lokalnych zarówno w radach, jak i zarządach osiedli. Podkreśla się również, że zaangażowanie społeczników z rad osiedli miało wpływ na rozwój Poznania.

Zawarto też apel do pracowników Urzędu Miasta i jednostek miejskich o współpracę z organami osiedli, zaś do mieszkańców o angażowanie się w życie społeczności lokalnych między innymi poprzez udział w wyborach osiedlowych.

oprac. red.