grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Oddział Ochrony Powietrza

Radna Sara Szynkowska vel Sęk otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie wakatu na stanowisku Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. jakości powietrza.

Fot. Centrum Zarządzania Kryzysowego - grafika artykułu
Fot. Centrum Zarządzania Kryzysowego

Radna przypomina, że w połowie 2018 roku, dla podkreślenia wagi zagadnienia walki ze smogiem oraz ułatwienia kontaktu dla mieszkańców w wielu ważnych problemach zanieczyszczania atmosfery utworzono stanowisko Pełnomocnika Prezydenta ds. jakości powietrza. Przez rok stanowisko służyło poznaniakom, pomagając w uzyskaniu wyjaśnień i koordynacji działań między różnymi jednostkami funkcjonującymi w mieście, które zajmują się walką ze smogiem. Od połowy 2019 r., stanowisko niestety nie zostało uzupełnione i nie zapewnia ułatwień w kontaktach dotyczących wyjaśnień i współpracy w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Sara Szynkowska vel Sęk zwróciła się do Prezydenta Miasta z pytaniem: w jakim terminie zamierza obsadzić wakat na stanowisku pełnomocnika Prezydenta ds. jakości powietrza? Jej zdaniem należy uczynić, choćby symbolicznie, jeden krok wstecz i przywrócić stan sprzed półtora roku. Radna apeluje do Prezydenta o nadanie walce ze smogiem odpowiednio poważnego wymiaru i osobiste zaangażowanie się w to zagadnienie: "abyśmy nie musieli słyszeć ostrzeżeń o kolejnym dniu z przekroczeniami norm zanieczyszczeń powietrza w naszym mieście". Szynkowska vel Sęk argumentuje, że pełnomocnik mógłby monitorować temat w podległych Prezydentowi jednostkach dla zdynamizowania niezbędnych i pilnych działań, w trosce o zdrowie mieszkańców.

Odpowiedzi radnej udzielił zastępca Prezydenta Bartosz Guss. Zwraca on uwagę, że w strukturze Wydziału Ochrony Środowiska, ani później w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska nie funkcjonowało odrębne stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. jakości powietrza. Hanna Grunt ówczesna zastępczyni dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska została pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. jakości powietrza na podstawie imiennego pełnomocnictwa z dnia 16.07.2018 r. i pełniła tę funkcję do czasu przejścia na emeryturę. Udzielone imienne pełnomocnictwo utraciło moc z chwilą rozwiązania stosunku pracy. Nie można zatem mówić o nieobsadzonym obecnie wakacie na tym stanowisku.

Bartosz Guss zapewnia radną, że kwestia jakości powietrza w Poznaniu jest istotnym zagadnieniem i właśnie ze względu na wagę zagadnień dotyczących jakości powietrza, w tym walki ze smogiem od lutego 2021 r. w strukturze Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska powołano Oddział Ochrony Powietrza, do którego zadań będzie należało m.in. prowadzenie spraw w tym zakresie.

oprac. red.