grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Priorytety dla tramwajów i inne uwarunkowania

Radny Paweł Sowa złożył interpelację w sprawie priorytetu dla tramwajów.

na pierwszym planie niska roślinność kwiatowa, za nią tramwaj i budynki - ta część zdjęcia jest celowo niewyraźna - grafika artykułu
Fot. Miasto Poznań

Radny informuje o sygnałach jakie otrzymuje od pasażerów, dotyczących problemów związanych z priorytetem dla tramwajów. W interpelacji wymienia miejsca, w których jego zdaniem występuje ten problem, a efektem są kilkuminutowe opóźnienia: Matyi/Towarowa (trasa linii nr 5 i 17), gdzie na relacji skrętnej z przystanku Poznań Główny w Towarową motorniczowie, jeśli nie trafią w cykl, muszą czekać nawet 2 minuty; skrzyżowania węzłowe jak np. Rondo Kaponiera, skręt z Roosevelta na Most Uniwersytecki (trasa linii nr 3); na Rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Moście Królowej Jadwigi i ul. Roosevelta.

Paweł Sowa prosi o weryfikację tych problemów oraz informację jaki jest plan Urzędu Miasta na wyeliminowanie tych przestojów. Podkreśla, że powoduje to duże utrudnienia dla pasażerów oraz niedogodność dla motorniczych. Przestoje mogą również oznaczać dodatkowe koszty w postaci np. większego poboru prądu.

Urząd Miasta w odpowiedzi radnemu podkreśla, że optymalizacja priorytetów tramwajowych opiera się na ustaleniach Zespołu do spraw usprawnień komunikacji miejskiej, analizie monitoringu miejskiego i danych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Docierające do jednostek miejskich sygnały od mieszkańców o problemach związanych z komunikacją miejską są omawiane na posiedzeniach Zespołu, który w miarę możliwości rekomenduje odpowiednie zmiany w organizacji ruchu oraz infrastrukturze drogowej.

Dalsze zwiększenie priorytetu dla tramwajów byłoby możliwe jedynie kosztem przepustowości skrzyżowań dla innych uczestników ruchu na wskazanych w interpelacji głównych ciągach komunikacyjnych, istotnych także z punktu widzenia ruchu ogólnego. Dodatkowe utrudnienie we wskazanych w interpelacji miejscach stanowi duża liczba relacji tramwajowych, w tym relacji skrętnych, co przy wprowadzeniu bezwzględnego priorytetu tramwajów mogłoby prowadzić do niedrożności układu komunikacyjnego. Ponadto na rondach Kaponiera i Jana Nowaka-Jeziorańskiego torowisko współdzielone jest z autobusami komunikacji miejskiej.

W przypadku przejść dla pieszych trzeba zawsze uwzględnić potrzeby pieszych, którzy muszą mieć możliwość korzystania z transportu publicznego, a także bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Zlokalizowane w centrum przejścia dla pieszych uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami, dlatego sygnał zielony dla pieszych jest wydłużony, co może mieć wpływ na realizację priorytetów.

Problem ruchu tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Matyi i Towarowej (trasa linii nr 5 i 17) został rozwiązany w przededniu złożenia interpelacji. Na podstawie rekomendacji Zespołu została wprowadzona zmiana programu sterowania na przedmiotowym skrzyżowaniu pod kątem optymalizacji obsługi transportu publicznego, co poprawiło płynność ruchu tramwajowego.

Na rondzie Kaponiera (w miejscu skrętu z ulicy Roosevelta na most Uniwersytecki), sterowanie odbywa się za pomocą sygnalizatora tramwajowo-autobusowego ogólnego. Oznacza to, że tramwaj skręcający z ulicy Roosevelta musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom transportu publicznego jadącym w relacji Bałtyk - Most Teatralny, nawet w przypadku otrzymania sygnału zielonego. Może to powodować niewielkie opóźnienia, związane z koniecznością zastosowania się kierujących do przepisów ruchu drogowego. Wprowadzenie ewentualnego sygnalizatora kierunkowego dla tej relacji spowoduje pogorszenie warunków ruchowych dla innych linii tramwajowych i autobusowych.

W drugim kwartale br. planowana jest modernizacja urządzenia sterowniczego na rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, która ma poprawić obsługę linii nr 1 w relacji Grunwaldzka - Reymonta.

Sygnalizacja na moście Królowej Jadwigi oraz ulicy Roosevelta uwzględnia priorytet dla pojazdów komunikacji miejskiej. Funkcjonowanie transportu publicznego może być jednak zakłócone przez różne czynniki, np. kolizje lub awarie zwrotnic i konieczność ręcznego ich przełączania przez motorniczych.

Skrzyżowania w ciągu ulicy Roosevelta stanowią jedne z najbardziej newralgicznych miejsc zarówno dla komunikacji publicznej, jak i dla ruchu ogólnego w centrum miasta. W godzinach szczytów komunikacyjnych tramwaje pojawiają się tam częściej niż co minutę, a ich obecność decyduje o długości poszczególnych faz sygnalizacji świetlnej. Standardowa długość cyklu programu sygnalizacji świetlnej nie przekracza tam 120 sekund, w związku z czym czas oczekiwania pojazdów w jednym cyklu prawidłowo działającej sygnalizacji nie może przekroczyć tej wartości. Wydłużone oczekiwanie może nastąpić ewentualnie w razie awarii sygnalizacji lub spiętrzenia ruchu tramwajów związanego z warunkami na wcześniejszym odcinku. Utrudnieniem spowalniającym ruch komunikacji miejskiej na skrzyżowaniach mogą być też tymczasowe zmiany układu linii tramwajowych.

Do poprawy jakości funkcjonowania komunikacji zbiorowej przyczyniają się inwestycje, remonty infrastruktury i taboru, modernizacje sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń łączności pojazd-infrastruktura. Niezależnie od dokładanych starań, aby minimalizować utrudnienia i opóźnienia, zawsze istnieć będą ograniczenia związane m.in. z istniejącą infrastrukturą, koniecznością prowadzenia prac remontowych, a także potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa różnych grup uczestników ruchu drogowego.

oprac. red.