Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Fort VII

Uczczono ofiary okupacji hitlerowskiej  w latach 1939-1945

Fot. M. Malinowski
Fot. M. Malinowski

Jak co roku w Forcie VII spotkali się kombatanci, młodzież i przedstawiciele władz samorządowych, aby uczcić pamięć ofiar tego faszystowskiego obozu zagłady. Wspominano również pięciu młodych wychowanków salezjańskiego oratorium przy ul. Wronieckiej w Poznaniu. W tym roku mija 70 lat od wykonania na nich wyroku śmierci przez okupanta.

W programie uroczystości historyczno-patriotycznej znalazły się m.in. krótkie przemówienia, a po nich tradycyjnie już inscenizacja teatralna przygotowana przez uczniów Gimnazjum nr 6. Po spektaklu składano kwiatów pod Ścianą Straceń

Obchody inaugurujące w Poznaniu Miesiąc Pamięci Narodowej organizuje Rada Miasta Poznania, Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z innymi organizacjami kombatanckimi, a także nauczyciele i młodzież Gimnazjum nr 6 im. E. Raczyńskiego w Poznaniu.