Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Najlepsi w Polsce

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania po raz drugi została wybrana najlepszą młodzieżową radą w Polsce.

Fot. MRM Poznań
Fot. MRM Poznań

W środę podczas konferencji "Młodzi 4.0" w kancelarii Prezesa Rady Ministrów młodzieżowi radni odebrali nagrodę dla najlepszej tego typu organizacji w Polsce.

- Bardzo się cieszę, że zostaliśmy docenieni w tak ważnym i potrzebnym konkursie. Czuję się zaszczycona, że to za mojej kadencji doszło do tak ważnych wydarzeń. - mówi Julia Waligóra, przewodnicząca poznańskiej rady. - Myślę, że na fakt, iż otrzymaliśmy tę nagrodę po raz drugi wpływ miała nasza duża aktywność. Jednym z najważniejszych projektów, który ostatnio organizowaliśmy był II Kongres Poznańskich Samorządów Uczniowskich.

Według przewodniczącej rady przepisem na sukces w działaniach jest współpraca z miastem, opiniowanie jego decyzji oraz zbudowanie dobrej drużyny radnych, na której można polegać.

Konkurs Młodzieżowa Rada 2019, organizowany po raz drugi przez Minister Edukacji Narodowej, skierowany był do działających na terenie całego kraju młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych młodzieżowych ciał kolegialnych o charakterze konsultacyjnym - sejmików, rad sołectw, dzielnic, osiedli. Poprzez swoją inicjatywę ministerstwo chciało docenić najaktywniejsze młodzieżowe rady w Polsce. Przy ocenie zgłoszeń brano pod uwagę m.in. podejmowanie działań na rzecz młodzieży, udział w obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości, czy wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w środowisku lokalnym.

Beata Szeszuła

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019