grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Pierwszy tom "Głogowskiej"

Kronika Miasta Poznania wzięła na warsztat jedną z najważniejszych poznańskich ulic: Głogowską. O jej znaczeniu świadczy fakt, że poświęcono jej dwa tomy. Pierwszy ukazał się teraz, premierę drugiego zaplanowano na listopad.

Fot. Wydawnictwo Miejskie Posnania - grafika artykułu
Fot. Wydawnictwo Miejskie Posnania

Szeroka panorama problemów omówionych w obu tomach "Kroniki" poświęconych ul. Głogowskiej oddaje dynamiczny portret tej ulicy. Artykuły w nich zawarte oprócz wiedzy z urbanistyczno-architektonicznych przemian miasta i rozwoju produkcyjno-handlowego przybliżają historie wybranych miejsc i osób, dając obraz zawodowych i finansowych karier, których materialną pozostałością są wzniesione tu budynki. W pierwszym z dwóch tomów znalazły się mi.in. teksty o szkołach, których stała - niezależna od historycznych uwarunkowań i reorientacji funkcjonalnej topografii miasta - obecność w tej części Poznania to jeden z poważniejszych dowodów na ciągłość miejskich zadań ulicy.

oprac. red.