grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Święty Marcin po nowemu

Zarząd Dróg Miejskich przedstawił do dyskusji koncepcję uspokojenia ruchu na ul. Św. Marcin. Konsultacje będą trwały do 10 czerwca, ZDM czeka na wszelkie sugestie.

fot. ZDM Poznań - grafika artykułu
fot. ZDM Poznań

Zarząd Dróg Miejskich zaprezentował dzisiaj koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej ulicy Święty Marcin z elementami uspokojenia ruchu. Autorami koncepcji są dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak. mgr inż. arch. Przemysław Gwizdała, współpraca - inż. arch. A. Ukleja
Celem przedstawionej koncepcji zagospodarowania ulicy Święty Marcin jest stworzenie przestrzeni chętnie odwiedzanej przez poznaniaków i turystów. Koncepcja zakłada ograniczenie uciążliwości związanych z ruchem samochodowym i odwrócenie dominacji transportu nad innymi funkcjami ulicy. Wypływa ona z przyjętych przez ZDM rozwiązań dotyczących regulacji i uspokojenia ruchu samochodowego w centrum Poznania, udostępnienia jak największej ilości ulic pieszym. Wpisuje się również w ideę ograniczenia dominacji samochodów w ścisłym centrum. Ogranicza się przy tym możliwości swobodnego tranzytu przez centrum Poznania. Utrzymany zostaje jedynie ruch lokalny, obsługujący ulicę.

Zaprezentowany wariant zakłada:
- zwężenie jezdni z dwóch do jednego pasa ruchu,
- uniemożliwienie przejazdu ulicą Ratajczaka przez Święty Marcin,
- zamknięcie dla ruchu odcinka Alei Marcinkowskiego między ulicą Święty Marcin a Podgórną,
- wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych na linii ulic Garncarska - Kantaka,
- odsunięcie istniejących miejsc parkingowych od chodników i poszerzenie chodnika po północnej stronie ulicy,
- wprowadzenie miejsc postojowych po południowej stronie ulicy,
- wprowadzenie nowych elementów umeblowania ulicy takich jak gazony, donice, stojaki dla rowerów, oświetlenie, ławki,
- poprawę jakości zieleni, w tym zmianę przekroju istniejących drzew.

Zaproponowane rozwiązania miały by przyczynić się do intensyfikacji ruchu pieszego w centrum Poznania, a co za tym idzie na wzrost atrakcyjności śródmiejskich przestrzeni publicznych, na ich ożywienie.

ZDM prosi o przysyłanie maili z opiniami, wnioskami, sugestiami w terminie do 10 czerwca 2013 roku.

Zródło: zdm.poznan.pl

Załączniki