grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Adaptacja najmłodszych uchodźców

Coraz więcej uchodźców z Ukrainy przybywa do Poznania. Wśród nich są także dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Część z nich już uczęszcza na zajęcia do poznańskich placówek. Stawia to przed wszystkimi wiele nowych wyzwań.

Fot. Miasto Poznań - grafika artykułu
Fot. Miasto Poznań

Jeszcze przed wybuchem wojny do poznańskich przedszkoli i szkół uczęszczało ponad 1800 dzieci z Ukrainy. Obecnie ich liczba stale rośnie. W czasie posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiono dane, z których wynika, że od 24 lutego do placówek edukacyjnych w naszym mieście przybyło około 500 nowych uczniów-uchodźców. Ich liczba stale się zmienia, gdyż część rodzin rusza dalej i zabiera dzieci ze szkół, a w tym czasie nowi uczniowie dołączają do klas.

Dzieci z Ukrainy nie znają języka polskiego, co sprawia to kłopoty zarówno im jak i nauczycielom. Szczególnie widać to w wyższych klasach, gdy dzieci muszą przyswajać wiedzę z różnych przedmiotów. Aby temu zaradzić, uczniowie początkowo uczęszczają do oddziałów przygotowawczych, w których intensywnie uczą się języka polskiego. Obecnie w Poznaniu jest 31 takich oddziałów, a do każdego z nich może uczęszczać 15 dzieci. Niestety dzieci jest na tyle dużo, że część z nich jest przydzielana do klas bez wcześniejszego przygotowania. Możliwe, że w przyszłości zostanie stworzonych więcej takich oddziałów i pojawią się one także w szkołach ponadpodstawowych.

Inny problem dotyczy dzieci, które posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ale nie mają w Polsce odpowiednich dokumentów. Ich brak sprawia, że młodzi Ukraińcy nie mogą zostać zapisani do szkoły specjalnej. Procedury uzyskania odpowiednich dokumentów są długie i nie ma szans na ich przyspieszenie.

W pomoc dzieciom z Ukrainy włączyły się różne organizacje. Wśród nich znajduje się Fundacja Bilingwo, która w świetlicach zlokalizowanych przy ulicach - Wrocławskiej, Strzeleckiej i Chwaliszewo - zapewnia opiekę małym uchodźcom. Dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach od 8 do 17, a w tym czasie opiekunowie organizują dla nich wycieczki, zajęcia z psychologiem oraz gry i zabawy w języku polskim i ukraińskim. Jest to niezwykle ważne, ponieważ dzieci przybywają do Polski w różnym stanie psychicznym i początkowo warto zadbać nie tylko o ich edukację, lecz także o komfort psychiczny.

wi