aa

Staromiejskie Koncerty Organowe - Jan Vladimir Michalko

14.07.2016
20:00

Jan Vladimir Michalko (Słowacja) - profesor konserwatorium muzycznego w Bratysławie, ma w swoim repertuarze wszystkie dzieła J. S. Bacha, C. Francka, J. Alaina. P. Ebena oraz bardzo liczne nagrania płytowe. Koncertuje na całym świecie, jest uznanym pedagogiem.

Cykl recitali organowych w formie festiwalu w wykonaniu wybitnych muzyków polskich i zagranicznych, od ponad 20 lat odbywający się w Bazylice Farnej w centrum Poznania - w jednym z najwspanialszych zabytków barokowej architektury sakralnej w Polsce. W ramach festiwalu odbędzie się 10 koncertów. Zaproszeni artyści to wybitni i uznani w świecie muzycznym europejscy wirtuozi organów, profesorowie akademii muzycznych, a także artyści młodego pokolenia - laureaci międzynarodowych konkursów organowych. Wśród wykonawców m. in. wybitni artyści niemieccy: MARTIN SCHMEDING oraz NIKOLAI GERSAK oraz węgierski wirtuoz organów LÁSZLÓ FASSANG. Muzycy prezentują swoje recitale na niezwykle cennym instrumencie wykonanym przez organmistrza saksońskiego Friedricha Ladegasta (1876), odrestaurowanym we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko - Niemieckiej. Różnorodność repertuaru i osobowości artystycznych pozwala zaprezentować instrument w bardzo szerokim spektrum interpretacyjno-brzmieniowym.
W bieżącym roku festiwal jest poszerzony o działanie edukacyjne. Odbędą się kursy mistrzowskie dla studentów klasy organów, poprowadzone przez wybitnych pedagogów - profesora Akademii Muzycznej w Lipsku MARTINA SCHMEDINGA, profesora Akademii Muzycznej w Bratysławie, JANA VLADIMIRA MICHALKO i organistę z młodszego pokolenia, laureata konkursu organowego w Haarlem, NIKOLAI GERSAKA. Organizowane przez nas kursy stwarzają możliwość konfrontacji młodych polskich organistów z wielkimi pedagogami i aktywnie koncertującymi wirtuozami, skorzystania z ich wiedzy i umiejętności, nie tylko poprzez bierny udział w odsłuchaniu koncertów, ale także przez aktywne uczestnictwo w projekcie.
Cykl recitali organowych od wielu już lat przyczynia się do zwiększenia aktywności kulturalnej mieszkańców Poznania i turystów zagranicznych oraz poszerzenia ich kompetencji w zakresie muzyki i wiedzy o kulturze.

Wstęp na koncerty bezpłatny

oprac.LT