Na niebieskim tle napis "5. Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki".

V Wielkopolski Festiwal Fotografii im Ireneusza Zjeżdżałki

15.10 – 31.10.2020

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (WBPiCAK) zaprasza na V Wielkopolski Festiwal Fotografii im Ireneusza Zjeżdżałki. Celem imprezy jest przegląd fotograficznej aktywności Wielkopolan: miejsc gdzie ta aktywność się uzewnętrznia, artystów o rodowodzie wielkopolskim i konkretnych wydarzeń artystycznych. W ramach festiwalu obok rozstrzygnięcia konkursu "Moja Wielkopolska" odbędzie się szereg działań edukacyjnych oraz wystaw fotograficznych podejmujących tematykę regionu. Imprezy te będą zrealizowane w galeriach Poznania oraz w ponad pięćdziesięciu galeriach, bibliotekach i ośrodkach kultury na terenie województwa wielkopolskiego. Wydarzenia te zostaną zorganizowane przez lokalne instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe w ramach ich działalności statutowej. Działania te mają charakter oddolny, a WBPiCAK w Poznaniu podejmuje się opieki merytorycznej i promocji tych wydarzeń w ramach Festiwalu oraz udokumentowania ich w formie katalogu, który będzie dystrybuowany w Polsce i za granicą.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Festiwalu jest twórcze przypomnienie sylwetek zasłużonych dla Fotografii wielkopolskich twórców i animatorów, którzy żyli i tworzyli na wielkopolskiej prowincji, byli częścią swoich społeczności, ale skalą swojego talentu i dokonaniami wykraczali poza to co lokalne. Realizacja tego zadania pozwoli na uratowanie zbiorów i pamięci po wybitnych twórcach oraz propagowanie ich dorobku i postawy twórczej rozumianej jako źródło inspiracji estetycznej ale także postawy zaangażowania w życie lokalnej społeczności. Fotografie współczesne inspirowane twórczością dawnych fotografów bedą stanowiły trzon głównej wystawy V Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im Ireneusza Zjeżdżałki zatytułowanej "Śladami mistrzów" kuratorowanej przez Bogusława Biegowskiego, ale wątek kultywowania tradycji pojawi się także w wielu innych Festiwalowych realizacjach.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Kalendarium wydarzenia.

Wystawy i inne wydarzenia w ramach festiwalu.

_
opr.LT

Plakat