Na czerwonym tle czarny napis "ganz genau".

Ganz genau - wystawa Moniki Szwed, Stefana Ficnera, Witolda Modrzejewskiego i Maxa Skorwidera

23.06 – 11.07.2021

A tak artyści piszą o pomyśle wystawy:
"Skończyliśmy tą samą uczelnię plastyczną w Poznaniu w różnych okresach i pod jej różnymi nazwami (ASP, PWSSP, UAP). Pomimo tych różnic jak i różnic wieku łączy nas wzajemna sympatia oraz podobny stosunek do sztuki. To zaowocowało pomysłem zrealizowania wspólnej wystawy, będącej spontaniczną konfrontacją twórczych poszukiwań każdego z nas. Mamy nadzieję zaprezentować prace bez nadmiernego nadęcia, z pełnym dystansem i po cichu liczymy na miłe spotkanie nas ze sobą samymi jak i z odwiedzającymi przestrzeń galerii gośćmi.

Plakat