Na grafice plakat wydarzenia.

Moja Muzyka #98 Dominik Puk

2022-11-15 ( wtorek )
CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82

Pomysł spektaklu wychodzi właśnie z tego momentu - gdy ruch dźwięków, zarówno instrumentów akustycznych jak i elektronicznych, spotyka się z gestami światła, gestami projekcji wideo, gestami ruchowymi wykonawców, słowem, znaczeniem, kontekstem... a operowanie prędkościami owych warstw, ich "spotkaniami" i "rozejściami" pozwala się przyglądać z różnych perspektyw złożonościom kontekstów i jakości procesów muzycznych.
Ujawniając złożoności zmian ciśnienia powietrza (wypowiadanego słowa, impulsowego dźwięku klasku w dłonie, czy zapalanej zapałki) dzięki aparaturze Schlierena otrzymujemy precyzyjny wizualny obraz, jak dźwięk powstaje, oraz jak wygląda. To daje szerokie spektrum możliwości dalszych tłumaczeń, wyobrażeń, zestawień, które tworzą tkankę mojego spektaklu dźwiękowego.
Tylko... jak daleko rozchodzą się fale na wodzie?

Bilety - 10 zł

opr.sw

Bilety dostępne w: