Na grafice plakat wydarzenia.

Tomasz Ciecierski. Aut of Mind - wystawa

01.12 – 22.12.2023

Tomasz Ciecierski urodził się w roku 1945 w Krakowie, lecz związany był z Warszawą, gdzie w 1971 roku ukończył edukację na Akademii Sztuk Pięknych. Już rok później stał się asystentem w pracowni Krystyny Łady-Studnickiej - tej samej, w której wcześniej obronił dyplom. Obecnie wciąż mieszka i pracuje w Warszawie. Jest współzałożycielem grupy artystycznej Pendzle.

Na wystawie Tomasz Ciecierski. Aut of Mind prezentowane są kolaże z trzech powstałych w latach 2021-2023 cyklów: Aut of Mind, Ad Hoc i Neopop oraz kilka prac nienależących do żadnej serii. Już na poziomie tytułu zostaje ujawniona charakterystyka tych dzieł: są to pospieszne notatki, poczynione według reguł strumienia świadomości, nieskrępowane ograniczeniami. Pozarozumowy charakter dopuszcza możliwość zaistnienia błędów w zapisie, które uznane są następnie przez autora za intrygujące i przez to kontynuowane. Nietrudno można też w tych niedawno stworzonych pracach odszukać dwa motywy, którymi fascynację Ciecierski zdradzał już wcześniej, czyli przedmioty codziennego użytku i materiały będące pierwotnie częścią większej całości. Do scalenia i wyrażenia owych zainteresowań twórca odnalazł konkretną formę - kolaż, który łączy w sobie elementy konstruktywizmu i popartu; szczególnie seria Neopop jest swoistym komentarzem do otaczającej nas zewsząd popkultury. Kolaże Ciecierskiego fascynują - obok wiadomości z dzienników porannych (często w obcych językach!) i tajemniczych tekstów o poetyckim wydźwięku ukazują się bohaterowie animacji, meble, uszczelki do rur i sprzęt kuchenny. Dezorientuje to odbiorcę, bo przedmioty i postacie - a może ich archetypy? - wyrwane ze swego zwyczajnego kontekstu zmuszają do postawienia pytań: jaką właściwie rolę odgrywają one w codzienności? Czemu służą? Jak ich forma wpływa na treść życia? 

opr.sw