rysunki na kamieniach

Unikalna wystawa podsumowująca działalność polskich archeologów badających tereny dzisiejszego Sudanu i Egiptu.

Wystawa czynna będzie od 2 lipca do 30 listopada 2019 roku.

Po raz pierwszy w historii polskiego muzealnictwa wystawa prezentuje zagadnienia dorobku polskich naukowców badających obszary pustynne Afryki Północnej. Badania te, rozpoczęte w latach 60. XX wieku, w ostatnim czasie przeżywają niezwykle dynamiczny rozwój, co sprzyja prezentacji dawniejszych prac i przypomnieniu o ich fundamentalnym znaczeniu dla współczesnych badań.

Wystawa podzielona została na trzy części. Pierwsza z nich prezentuje zmiany środowiska przyrodniczego na terenie Sahary w ciągu ostatnich 500 tys. Ilustrowane są one materiałami pochodzącymi z polskich wykopalisk (szczątki roślinne i zwierzęce).

Na szczególną uwagę zasługuje nigdzie dotąd nie prezentowany możdżeń i fragmenty czaszki tura z Affad w Sudanie. Szczątki te, datowane na ok. 50 tys. lat, są nie tylko jednymi z najstarszych w Afryce, ale wyznaczają też najdalszy na południe zasięg tego gatunku na świecie.

W drugiej części wystawy prezentowane są wyniki prac prowadzonych na kilkudziesięciu stanowiskach archeologicznych - osadach i cmentarzyskach - dających pełen obraz zmian w kulturze materialnej w epoce kamienia.

Trzecia część wystawy poświęcona jest sztuce naskalnej. Podziwiać ją będzie można nie tylko na wielkoformatowych fotogramach, ale także na głazach pozyskanych w trakcie archeologicznej akcji ratowniczej w rejonie IV Katarakty na Nilu w Sudanie.

Warto dodać, że tego rodzaju zabytki niezwykle rzadko są elementem wystawowym w muzeach europejskich, a do wyjątków należy np. the British Museum.

Wystawa skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, od dzieci i młodzieży po specjalistów, gdyż niektóre z zabytków będą prezentowane po raz pierwszy od chwili ich odkrycia. Jest to przede wszystkim wyjątkowa okazja dla mieszkańców Poznania i okolic, a także turystów krajowych i zagranicznych, aby móc zapoznać się z polskimi badaniami nad prahistorią największej pustyni świata. Jako że w Muzeum znajduje się wystawa stała pt. "Pradzieje Wielkopolski", wystawa o pradziejach Sahary pozwala zwiedzającym na dokonanie niezwykle ciekawych porównań dwóch jakże odmiennych światów.

Zobacz www.muzarp.poznan.pl