x

Ty Bambrze! - wystawa w Muzeum Etnograficznym

28.06 – 31.12.2019

W 2019 roku przypada jubileusz 300-lecia przybycia do Wielkopolski osadników niemieckich spod Bambergu. Przy tej okazji Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu zaprezentuje wystawę, która może skłaniać do refleksji nad relacjami sąsiedzkimi pomiędzy Bambrami i nie-Bambrami.

Wystawa jest pomyślana  jako opowieść o Bambrach obserwowanych z zewnątrz - "okiem sąsiada" i poprzez pryzmat utartych obiegowych opinii, według których przypisywano im cechy powszechnie uznane jako typowe dla Bambra, miedzy innymi takie, jak: obcość, religijność, gospodarność, rodzinność, zamożność, pracowitość, odmienność w ubiorze i niegustowność ubioru, osiąganie sukcesu. Sama ekspozycja oraz towarzyszące jej wydarzenia edukacyjne będą okazją do poszerzenia wiedzy o Bambrach oraz do konfrontacji uogólnień zawartych w stereotypach. Być może uda się znaleźć odpowiedź na pytanie czy i ile prawdy zawartej jest w stereotypach, czy też może są one nośnikiem fałszywych przekonań wypaczając obraz jak krzywe zwierciadło?

opr.sw

Zobacz https://mnp.art.pl/oddzialy/muzeum-etnograficzne/