plakat

Kto był królem, kto nie był królem - władcy starożytnej Mezopotamii - wystawa

13.04 – 30.09.2018

W sali wystaw czasowych na parterze Pałacu Górków będzie dostępna wyjątkowa ekspozycja rodem z krainy "Żyznego Półksiężyca".  Jeden ze starożytnych mitów opowiadał jakoby bóg Enki przekazał bogini Inannie niezwykły dar. Podarunek ów miał wyróżniać mieszkańców Mezopotamii spośród innych ludzi. Była nim monarchia! 

W Sumeryjskiej Liście Królów czytamy: "...królestwo zeszło z nieba...", dlatego w pojęciu mieszkańców Mezopotamii króla wybierali sami bogowie i polecali mu reprezentować się na ziemii. Enlil najważniejsze z bóstw sumeryjskiego panteonu chełpił się tytułem: "króla bogów" i "króla krajów". Panujący z boskiego nadania władcy mogli na takiej podstawie opierać autorytet własnych rządów.

Wystawa zabierze zwiedzających w przekrojową podróż po meandrach mezopotamskiej cywilizacji. Będzie można wspólnie spróbować prześledzić żmudnie odczytywane przez asyriologów wersety klinowych pism. Gliniane tabliczki pomogą w poznaniu niezwykłych tajemnic królewskiej alkowy.  Wśród prezentowanych eksponatów pojawią się teksty kommemoratywne, korespondencja i pieczęci cylindryczne z różnych epok dziejowych Mezopotamii. 

Eksponaty oglądać można dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Krakowie (Kolekcja Książat Czartoryskich), Muzeum Okręgowego w Toruniu i Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Nie zabraknie również tekstów należących do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.  Dla spragnionych wrażeń będą interaktywne multimedia, modne przed wiekami królewskie nakrycia głowy, a także wielkogabarytowa gra królewska prosto z Ur! Sam Leonard Wooley skorzystałby z atrakcji!

Wystawa czynna nam od 13 kwietnia do 30 września 2018 roku. Wstęp po zakupie biletu wstępu na ekspozycje MAP.

Kuratorami są: mgr Kamila Dolata-Goszcz i mgr Łukasz Bartkowiak.

Zobacz www.muzarp.poznan.pl