a

Stowarzyszenie Miasteczko Poznań zaprasza na wystawę "Domy wieczności".

W wielu miejscach w całej Polsce cmentarze żydowskie lub to, co z nich pozostało, są jedynym widocznym znakiem wielowiekowej obecności społeczności żydowskich w tym regionie. Wydaje się, że te ślady mogą nam wiele powiedzieć o dawnych żydowskich mieszkańcach danej miejscowości. Czy tak jest na pewno? Jak daleko mogą sięgać wyciągane na tej podstawie wnioski?

Poświęcona cmentarzom żydowskim wystawa "Domy wieczności" to przede wszystkim refleksja nad tym, czym one są dla nas dzisiaj i szukanie odpowiedzi na pytanie, czego możemy się na ich podstawie dowiedzieć. Ma ona służyć przybliżeniu tej tematyki jak najszerszemu gronu odbiorców: pomóc w zrozumieniu, jak ważnym elementem dziedzictwa kulturowego są zachowane cmentarze żydowskie i odpowiedzieć na szereg pytań związanych z cmentarzami w kontekście historii i tradycji tutejszych Żydów.

Wystawę, przygotowaną dzięki współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja, można obejrzeć w dniach od 30 czerwca do 15 sierpnia w Domu Spotkań w piątki (w godz. 15.00 - 18.00) i w soboty (11.00 - 15.00) lub po wcześniejszym umówieniu z organizatorami.

Wystawa w ramach programu "Otwarta Żydowska" współfinansowanego ze środków budżetu miasta Poznania.

_
opr.LT

fot.