praca Mikołaja Tkacza

Dlaczego nie wysyłamy artystów na księżyc? - wystawa

07.10 – 23.11.2018

Zaproszeni artyści:

Katarzyna Balicka, Piotr Bosacki, Agnieszka Grodzińska, Władysław Grygny, Anna Maria Karczmarska, Katarzyna Kosmos, Piotr Macha, Kornel Maliszewski, Adam Niklewicz, Dominika Olszowy, Adam Rzepecki, Joanna Rzepka-Dziedzic, Paweł Susid, Otto Starr, SIKSA, Mikołaj Tkacz

Współcześnie forsowane podejście do rzeczywistości zakłada niechęć do sztuki współczesnej, jako praktyki nieprzydatnej ogółowi społeczeństwa. Bycie nieużytecznym w oczach świata skazuje na permanentną bezdomność, a niektórzy utrzymują zdanie, że to właśnie twórcami sztuki zaludnili by obce planety.

Artyści postrzegani są jako jednostki niepraktyczne, roztrzepane, funkcjonujące na niezrozumiałych warunkach, niczym "z innej planety". Ich praca i twórczość napotyka na opór, a czasem wręcz  wrogość odbiorców. Oni jednak wciąż uparcie idą pod prąd, wierząc w głęboki sens swojej aktywności. Bezkompromisowa postawa wobec świata pozwala na swobodę w stawianiu niewygodnych pytań i łamaniu ogólnie przyjętych stereotypów. Ten stan wyrzucenia poza ramy przyznaje twórcom swoisty immunitet społeczny - zapewnia przywilej nietykalności i osadza w świadomym istnieniu poza światem, a jest to wygodna lokalizacja, pozwalająca na wolność badań i eksperymentów.

Wystawa Dlaczego nie wysyłamy artystów na księżyc? podkreśla, że sztuka tak samo jak różne dziedziny naukowe jest jednym ze sposobów opisywania świata. Zawód artysty zaś porównuje do swego rodzaju "eksploracji kosmosu" - zadania trudnego i wymagającego specjalnego przygotowania, a przede wszystkim koniecznego nawet w sytuacji, kiedy nie przynosi oczekiwanych rezultatów. W końcu przestrzeń kosmiczna jest wciąż odkrywana, mimo iż sukces badań nie jest pewny.

Zespół kuratorski: Maria Ancukiewicz, Piotr Macha, Ewa Mrozikiewicz.

Wernisaż: 06.10.18, 18:00.