plakat

Koncert muzyki poważnej na 100-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego

09.11.2018
19:30 22:00

Stowarzyszenie Apertus oraz ZSS w Słupi i Ambasada Malty w Polsce zapraszają na cykl koncertów Orkiestry The St Paul Chamber Ensemble z Malty wraz z towarzyszeniem chóru Rotondo parafii św. Ojca Pio w Poznaniu. Koncerty odbywać się będą w ramach projektu " Koncert wielkopolskiej i patriotycznej pieśni" z okazji obchodów rocznicy 100 -lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia odzyskania Niepodległości, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W programie utwory poświęcone poległym powstańcom w kompozycji Marka Agiusa, pieśni patriotyczne wykonane a'capella. Requiem: msza żałobna, cykl mszalny, nazwa pochodzi od pierwszych słów Introit: "Requiem eaternam...." Najwybitniejsi kompozytorzy pisali tego typu dzieła. Również Mark Agius podjął się tego trudu i zamknął w tej formie 8 części: Introit, Kyrie, Dies irae, Sanctus Benedictus, Agnus Dei, Pie Jesu, Libera Me, In Paradisium, na chółr mieszany z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej.

EN Apertus Association, Special Needs School ZSS in Slupia near Kepno and Embassy of the Republic of Malta to Poland are pleased to invite for a series of concerts of The St Paul Chamber Ensemble from Malta accompanied by the Rotondo choir of the parish of St. Father Pio in Poznan. The concerts will take place as a part of the project "Concert of the Wielkopolska and Patriotic Songs" on the occasion of the 100th anniversary of the outbreak of the Greater Poland Uprising and the 100th anniversary of regaining Independence, co-financed by the Government of the Wielkopolska Region. The program includes works devoted to the fallen insurgents in the composition of Mark Agius, patriotic songs performed a'capella. Requiem: funeral mass, mass cycle, the name comes from the first words of Introit: "Requiem eaternam...." The greatest composers wrote this type of work. Mark Agius also took up this effort and closed in this form 8 parts: Introit, Kyrie, Dies irae, Sanctus Benedictus, Agnus Dei, Pie Jesu, Libera Me, In Paradisium, mixed choir with the accompaniment of the orchestra