Jeden z obrazów z wystawy.

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie - Idę w świat i trwam. Obrazy Jacka Malczewskiego...

05.03.2023
10:30

Ekspozycja jest gestem pomocy i solidarności w ochronie dziedzictwa. Twórczość Jacka Malczewskiego, będąca świadectwem (czasem krytycznym komentarzem) burzliwej i dramatycznej historii Polski, współcześnie staje się świadkiem (i doświadczającym) barbarzyństwa wojny. Symbolicznie podróż tych 34 dzieł jest jak wojenna tułaczka ukraińskich uchodźców w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Wokół obrazów snuć się będzie narracja na temat kruchości tego dziedzictwa i jego niepodważalnej wartości - to wielowątkowa opowieść o działalności i postawach artystów w czasie wojny, o pracy i solidarności muzealników, o tym, czym jest dziedzictwo oraz o tym, co i z jakich powodów należy chronić. W obliczu trwającej wojny wątki te nabierają szczególnej aktualności. Tytuł wystawy zaczerpnięty został z wiersza Rainera Marii Rilkego. Odnosi się on do tego, co ruchome, kruche i niepewne, ale i do tego, co wieczne i ważne.

Prowadzenie: Paweł Napierała (MNP).

Bilety w cenie 20/13 zł (normalny/ulgowy).