plakat

X Biennale Grafiki Studenckiej

26.05 – 11.06.2017

Obserwowany w ostatnich latach rozwój różnych mediów graficznych spowodował renesans zainteresowania klasycznymi technikami graficznymi, co znajduje realne odbicie na rynku sztuki. Celem Biennale jest wyłonienie najciekawszych postaw twórczych spośród studiującej młodzieży i ułatwienie jej startu do dojrzałej kariery artystycznej. Już wstępna faza przygotowań spotyka się z dużym zainteresowaniem środowisk uczelnianych i artystycznych całego kraju, a konkurs gromadzi ogromną liczbę uczestników. Do udziału w nim zostaną zaproszeni studenci wszystkich uczelni plastycznych w Polsce oraz dyplomanci.

Organizatorzy pragną wyłonić najciekawsze postawy twórcze spośród studiującej młodzieży i ułatwić im start do dojrzałej kariery artystycznej. Impreza stwarza możliwość uważnego prześledzenia i porównania dorobku pracowni graficznych z uczelni artystycznych całej Polski.

Jury BGS składa się z wybitnych grafików, krytyków sztuki oraz osób związanych z promocją współczesnej plastyki z różnych ośrodków w kraju. Wystawa pokonkursowa jest organizowana od 1999 roku w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Obecna edycja jest już dziesiątą.

Zobacz www.arsenal.art.pl