Nago w kisielu

Opis

Jest takie pol­skie prze­kleń­stwo: "Obyś nie miał zna­jo­mo­ści". I wygląda na to, że brak zna­jo­mo­ści jest o wiele gor­szy od "Obyś się sma­żył w pie­kle". Bo pie­kło jest ilu­zo­ryczne, a brak zna­jo­mo­ści kon­kretny. Boha­terki kome­dii "Nago w kisielu" nie mają zna­jo­mo­ści, wiodą nudne życie bez per­spek­tyw, aż tu nagle poja­wia się szansa na wielką zmianę. Być może jedyną. Poja­wia się ON.

Materiały: Mój Teatr