Poznań w latach 50.

Wielkopolska, z głęboko zakorzenionymi tradycjami katolickimii demokratycznymi, była dla komunistów trudnym regionem. Nie rozumieli oni jej specyfiki, uznając ją za obszar dość zasobny i dobrze zorganizowany. Skutkowało to nieadekwatnym do liczby mieszkańców przydziałem środków z budżetu centralnego.

Szczegółowy opis na stronie Czerwiec'56

sieci społecznościowe